OPOJNA ČAŠA

Gospodin nikada nije smjerao da njegov narod živi u panici ili drhtanju od straha. Čak je i u Starom zavjetu imao narod koji se pouzdavao u njegova obećanja i nije se pokolebao kaosom oko sebe. Vidimo to u knjizi proroka Habakuka, čovjeka koji je dobio viđenje o "kraju" (Hab 2,3).

Habakuk je vidio ljude u posljednjim danima koji će se izmoriti idući za pohlepom i gramzljivošću. Prema njegovu viđenju, u to vrijeme vladat će strašan duh nasilja (vidi Hab 1,9). Rekao je za sve to: "Dolazi ti pehar iz desnice Jahvine i sramota na slavu tvoju" (Hab 2,16).

Znamo da prorok uvijek najprije govori svojoj vlastitoj generaciji. Međutim, prema samom Habakuku, ova proročka riječ isto tako ima značenje za našu generaciju. On nam kaže: "Ovo je viđenje samo za svoje vrijeme, ispunjenju teži, ne vara" (Heb 2,3). On je vidio opojnu čašu: "Čuo sam! Sva se moja utroba trese … noge klecaju poda mnom" (Hab 3,16).

Tu je bio pobožan, molitveni prorok koji je određeno vrijeme bio tako svladan strašnim događajima da je drhtao. Ali Duh je došao na njega, uzrokujući da prorokuje: "Jer smokvino drvo neće više cvasti, niti će na lozi biti ploda, maslina će uskratiti rod, polja neće donijeti hrane, ovaca će nestati iz tora, u oborima neće biti ni goveda. Ali ja ću se radovati u Jahvi i kliktat ću u Bogu, svojem Spasitelju. Jahve, moj Gospod, moja je snaga, on mi daje noge poput košutinih, i vodi me na visine" (Hab 3,17-19).

Bog je uklonio opojnu čašu od svoga sluge Habakuka. I on će jednako učiniti sa svim svojim vjernima danas.