NJEGOVA OČITOVANA NAZOČNOST

Mnogi su upoznati s odlomkom gdje Pavao izjednačuje brak s Božjim odnosom s Crkvom: "Zato će čovjek ostaviti oca i majku te prionuti uz ženu svoju, i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena – a ja velik (da je uzvišena) u odnosu na Krista i Crkvu" (Ef 5,31-32).

Pogledajte sad što kaže Izaija: "Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove" (Iz 54,5). Tko je ovdje Stvoritelj? Krist, stvoritelj neba i zemlje. I Izaija nam govori da je Bog naš suprug. Štoviše, žena se odvojila od svoga muža: "Opačine su vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša" (Iz 59,2).

Gdje danas vidimo taj jaz otvoren između Crkve i Boga? Ja to najjasnije vidim u kompromitiranim crkvama. Međutim, vidim to i u razvodnjenom evanđelju postmodernih crkava. Jasno je vidljivo da je tamo odvojenost od Božje očitovane nazočnosti. To se doista dogodilo upravo kao što su Isus i Pavao prorekli. Mnogi su postali ljubitelji požude umjesto ljubitelji Boga – s obličjem pobožnosti, bez sile; preziru evanđelje svojih očeva; ruše stare moralne međaše; mijenjaju nepogrešivu Božju Riječ kako bi je prilagodili ovom vremenu.

Pozivam vas da pođete u bilo koji grad, od crkve do crkve bilo kojega evanđeoskog uvjerenja. Pokušajte naći jednu crkvu gdje je prepoznata strahovita očitovana Isusova nazočnost, gdje ćete naići na njegovo osvjedočenje koje će vam rastaliti srce. Kad je Gospodin doista nazočan, to prepoznajete, bez obzira je li u pjevanju, propovijedanju ili zajedništvu. Nešto pokreće vašu dušu i to proizvodi strahopoštovanje. Prema mom iskustvu, to se rijetko nalazi.

Ne osuđujem crkve modernog vremena; Bože sačuvaj. Ali neka nam Gospodin pomogne ako nemamo njegovu očitovanu nazočnost u ove posljednje dane! Zbog kompromisa takvih crkava, on je morao sakriti svoju nazočnosti od njih na određeno vrijeme.