LJUBAV KOJU ISUS OPISUJE - Gary Wilkerson

"Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga" (Iv 15,17).

Kako izgleda provođenje te vrste ljubavi koju Isus opisuje? Apostol Pavao pomaže pokazujući što se događa kad ne živimo tu vrstu ljubav. U svom pismu Galaćanima, on iznosi dvije vrste grijeha. S jedne strane prepoznaje teške grijehe, one koji prate naše vanjsko ponašanje, kao seksualni grijesi ili zloraba alkohola i droge. Ali on isto tako izlaže drugu vrstu grijeha – relacijski grijeh – i pokazuje kako je on jednako smrtonosan i uništavajući. Relacijski grijeh dotiče dubinu naše duše kao što nikada ne bismo mogli ni zamisliti. On ima strašan utjecaj ne samo na naše svjedočanstvo svijetu, nego i na dublje dijelove našega bića te se širi na one oko nas.

Pavao to iznosi na svjetlo u korintskoj crkvi, ukazujući na jasan problem: podjelu među njima. "Bojim se, naime, da vas slučajno na svom dolasku neću naći kakve bih htio, i da ćete vi mene naći kakva ne biste htjeli, da slučajno ne bude među vama svađe, zavisti, nabrušenosti, suparništva, kleveta, ocrnjivanja, obijesti i nereda" (2 Kor 12,20). Pogledajte završnu riječ na tom popisu – nered. To je pokazatelj toga relacijskog grijeha na djelu.

Svaka pojedina stvar koju Pavao ovdje nabraja u vezi je s nedostatkom ljubavi kao što ju je Krist imao. U ovim izrazima lako je vidjeti kako ljubav ne može biti samo neka sentimentalna gesta. To je bitka koju je potrebno voditi, a oružje koje nosimo je opraštanje, milost, milosrđe i pravda.

Jedan od sukoba Korinćana uključivao je učenje koje su prihvatili. Neki su tvrdili da slijede samo Petrovu uputu, dok su drugi slijedili Pavlovu. Pavao im je rekao: "Ne mogu vam govoriti kao zrelim ljudima dok ste u tom stanju. To je tjelesno. Razmišljate kroz svoje tijelo."

Grčka riječ koju je Pavao upotrijebio za tijelo govori o koži ili masnom tkivu tijela. Ali, dakako, Pavao opisuje stanje njihove duše. On kaže Korinćanima da ih je zahvatio način življenja koji je vezan za zemlju, umjesto da žive Duhom ispunjenim životom.

Ali kao što su i Isus i Pavao istaknuli, odbijati ljubiti čak i na potpuno zemaljski način može imati ogromne posljedice vodeći u tugu, otuđenje i žaljenje. Borba u odnosu obično završava tako da utječe na veći krug prijatelja i obitelji. Zauzvrat, to se može proširiti na čitavu zajednicu, kao što je Pavao pokazao da se događa među Korinćanima. Ljubiti poput Isusa, čak i kad se čini da je to mala stvar, nije izbor – to je duhovna disciplina.