SNAŽNE RIJEČI OD DUHA

Ako ste u Isusovoj crkvi, onda će od Duha Svetog dolaziti snažne poruke. Zašto? Jer Duh viče u nama protiv svega što mislimo, kažemo ili činimo što je od tijela. Isus kaže: "Iz srca dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnost, krađe, lažna svjedočanstva, psovke" (Mt 15,19).

Međutim, znak svakoga pravog Isusovog sljedbenika je da on predaje Kristu svaku riječ. Taj sluga voli ukor zbog onoga što on proizvodi u njegovu srcu. On vidi promjenu koju on donosi i zna da mu je to život.

U biti, to je i zašto grešnik dolazi u dom Božji. To nije samo da se računa kao još jedan broj u velikoj zajednici. On u svom srcu zna da je izgubljen. Njegova duša nije mirna i ima previše dugačkih, besanih noći. On želi odgovore, istinu, stvarnu promjenu, jer osjeća da ide prema paklu.

Svi smo naučili da je Krist ugaoni kamen svoje Crkve. Pavao kaže da je taj kamen stijena sablazni: "Kako stoji pisano: 'Evo na Sionu postavljam kamen spoticanja i stijenu sablazni; ali tko vjeruje u nj, neće se razočarati'" (Rim 9,33). I Petar naziva Isusa stijenom sablazni: "… ugaoni kamen … za one koji ne vjeruju kamen spoticanja, stijena sablazni. O nj se spotiču" (1 Pt 2,7-8).

Petar bi vam iz prve ruke mogao reći što se događa kad pokušate obustaviti poruku križa. On se sablaznio kad je Isus učenicima navijestio svoju smrt. "Petar ga povuče nasamo i poče ga odvraćati riječima: '… Bože sačuvaj! Tebi se takvo što ne smije dogoditi'" (Mt 16,22).

Ali Isus mu je odgovorio ovim oštrim riječima: "Sotono, idi mi s očiju! Ti si sablazan za me jer tvoje misli nisu Božje, već ljudske" (Mt 16,23).

Ovdje je jasan primjer kako sotona može usaditi prijevaru čak i u pobožnog pastira koji ljubi Krista. Možete biti sigurni da Petar nikada nije zaboravio riječi svoga Gospodina. Isto tako i danas, svaki pastir i vjernik treba obratiti pozornost na Kristovo upozorenje: "Moj križ i moja krv mogu vas sablazniti. Ali ako se postidite moje poruke ili je pokušate ublažiti, onda ste mi sablazan. Ne predstavljate moju Riječ niti moju Crkvu."