U RIJECI BOŽJOJ

"Nalik je na stablo zasađeno uz vodu" (Jer 17,8). Tu je otkrivena tajna življenja u neprestanoj nadi – tajna kako biti pun radosti i mira po Duhu Svetom. Ona se ne nalazi u pokušaju da se popravimo, u davanju obećanja Bogu koja ne možemo održati.

Čovjek koji je iskusio ovo obećanje ne može dulje biti povrijeđen od ljudi, jer se više ne pouzdaje u njih. Njegova očekivanja sva su u Gospodinu. Ne mari što kaže ili čini čovjek; njegove oči jedino su na Gospodinu. A Gospodin nikada ne podbaci niti ga razočara.

"Nalik je na stablo zasađeno uz vodu što korijenje pušta k potoku" (Jer 17,8). Ovdje je upotrijebljena jedna nevjerojatna hebrejska riječ za "zasađen" i zapravo znači "presađen". Vjera s korijenjem iščupa suhi, besplodan, pustinjski drač koji je spržen, osamljen i ružan te ga presađuje uz živi potok vode koji teče s Libanona.

Psalmist je rekao: "Rijeka i rukavci njezini vesele Grad (narod) Božji … Bog je sred njega, poljuljat se neće, od rane zore Bog mu pomaže" (Ps 46,5-6). O Bogu je David rekao: "Ti pohodi zemlju i ti je natopi, obogati nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni …usjeve joj blagoslovi" (Ps 65,10-11).

Pustite svoje korijenje duboko u njegovu rijeku i nećete se bojati kad dođe vrućina. Jer "na vama zelenilo ostaje (ostajete svježi, živi)" (Jer 17,8). Suša – suha razdoblja – neće utjecati na vas i neprestano ćete donositi plod.

Nećete neprestano biti umorni, uplakani, osamljeni, suhi i osjećati da ste ostavljeni. Umjesto toga, možete biti presađeni jednostavno predajući Bogu svoje pouzdanje i vjeru počivanjem u njegovoj Riječi. Ubrzo ćete pustiti korijenje duboko u njegovu rijeku života.