SMRTNOST GRIJEHA by Carter Conlon

"Evo, spreman sam sada treći put doći k vama, i neću vam biti na teret, jer ne tražim vaš imetak, nego vas. Uistinu, djeca nisu dužna stjecati blago roditeljima, nego roditelji djeci. S moje strane, vrlo ću rado potrošiti (sve) – utrošiti i sam sebe – za vaše duše. Ako, dakle, ja vas više ljubim, treba li da vi mene manje ljubite?" (2 Kor 12,14-15).

To su riječi Pavla, čovjeka čije je srce i život bilo utjelovljenje Isusa Krista. Pavlov život bio je predan za ljude Božje, kao što je slučaj sa svakim pravim slugom Božjim. Jer bio je voljan putovati kroz oluju, vodu i vatru; pretrpjeti osobne čežnje i potrebe; biti pritisnut iznad svake mjere do točke kad je čak izgubio nadu u život – sve da bi došao do ljudi Božjih s porukom njegove ljubavi. Međutim, otkrio je da što je on iskazivao više ljubavi, određeni ljudi više su se povlačili. Zašto je to bilo tako?

Vjerujem da odgovor nalazimo u sljedećem poglavlju: "Sad treći put idem k vama. Svjedočanstvom dvojice ili trojice svjedoka svaka stvar neka se drži valjanom i vjerodostojnom. Kako sam, kad bijah drugi put kod vas, unaprijed kazao onima koji su prije sagriješili i svima ostalim, tako i sada, odsutan, unaprijed kažem da neću, kad ponovno dođem, gledati kroz prste" (2 Kor 13,1-2).

Sjetite se, korintska crkva izašla je iz nečega što bi se moglo smatrati nemoralnim bezdanom. Usred njihova grada stajao je glavni hram s više od tisuću prostitutki; u tom društvu prostitucija se zapravo smatrala činom štovanja. Očito je pogrešno postalo ispravno i pravo pogrešno.

Pavao je bio apostol i pastir i bio je svjestan smrtnosti grijeha. Razumio je opasnost onih koji upadnu u zamku neprestanog opravdavanja krivoga. To je dilema ljudskog stanja – što dulje činimo nešto što Riječ Božja definira kao grijeh, više se naša pala priroda podiže te počinje određivati što je krivo, a što pravo. Pavao je znao da ako ljudi nastave dragovoljno činiti krivo, pomirivši se sa stvarima za koje je Krist umro da ih oslobodi, pobjeda križa neće se moći s pravom smatrati njihovom vlastitom.

Na kraju krajeva, koji tako čine ostat će samo s iluzijom; drugim riječima, imat će spoznaju bez sile iza nje. I tako, kao pravi duhovan otac korintske crkve, Pavao je nastojao dovesti ih na pravi put razmišljanja i življenja. Zbog toga je rekao: "Neću gledati kroz prste." Žalosno, to je točka na kojoj mnogi odabiru povući se.

__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.