OPOVRĆI ĐAVOLJE LAŽI

Đavao dolazi na nas sa žarkim kušnjama, ali ne trebamo ga se bojati. John Knox, jedan od najsnažnijih britanskih propovjednika, velik je primjer kako možemo opovrći đavolje laži. Njegovo strahovito propovijedanje uzrokovalo je da su kraljevi i kraljice drhtali. Njegov pravedan život podupirao je evanđelje koje je propovijedao i bio je beskompromisan do kraja.

U njegovim kasnijim godinama, kad je postao neizlječivo bolestan, sotona se suočio s još jednim rokom. Ovaj čovjek razbjesnio je pakao vjerojatno koliko i apostol Pavao. I tako ga je za kratko vrijeme koliko mu je preostalo, odlučio poslati u vječnost sa strahom i nevjerom.

Knox je zapisao: "Sotona me čitav život testirao i napadao. Ali moj sadašnji test napao me najstrašnije. Odlučio me proždrijeti i završiti sa mnom. Ranije bi uvijek pred moje oči stavljao sve moje grijehe. Pokušao me uhvatiti u zamku s privlačnostima ovoga svijeta. Ali Duh je slomio te napade. Sad me napao na drugi način. Ovaj lukav đavao trudio se uvjeriti me da sam nebo zaradio svojom vjernošću mojoj službi!"

Knox je znao da spasenje dolazi po vjeri samoj. To je propovijedao čitav svoj život, jasno izjavljujući da nitko ne može biti spašen svojom vlastitom pravednošću, bez obzira koliko dobrih djela učinio. Ali sad je sotona pokušao srušiti ovog propovjednika da posrne nad svojom vlastitom vjernošću!

Upravo prije nego je umro, posvjedočio je: "Neka je blagoslovljen Bog koji mi je dao snagu da zgazim i ugasim ovu goruću strelicu odlomcima iz Pisma. Milošću Božjom, ono sam što jesam, ali milošću Božjom u meni. Kroz Isusa Krista postigao sam pobjedu! Za ovo kratko vrijeme kušač me neće ponovno dotaći. Ubrzo ću ovo smrtno tijelo zamijeniti blagoslovljenim besmrtnim po Kristu Isusu!"

Hvala Bogu za svjedočanstvo Johna Knoxa! Da bi se odupro sotoni, koristio je Pismo i Gospodin ga je izbavio. Otišao je kući u slavu pjevajući Božje slavopoje!