GLAD ZA KRISTOVOM PUNINOM

Ako gladujete i žeđate za Kristovom puninom, sotona će proglasiti otvoren rat protiv vas. Kad vidi dokaz da je vaša predanost stvarna – vaša revnost u molitvi, odricanje od sebe samoga – upotrijebit će svako oružje iz pakla da uništi vaše svjedočanstvo. Zašto? Jer vaše svjedočanstvo Božji je odgovor na otpadništvo i rasulo!

To je ono što znači ognjena peć u Danielovoj knjizi. Sotona je osmislio i razradio plan kako da uništi jedino preostalo svjedočanstvo Božje sile u Babilonu. Plan je kulminirao u užarenoj peći, s namjerom da uništi sav živi dokaz Božje istine evanđelja (vidi Daniel 3).

Tri pobožna mlada Izraelca služila su u babilonskoj vladi na visokim položajima. Bili su to ljudi koji su bili vidljivo svjedočanstvo evanđelja koje su propovijedali. Odvojili su se od sjetilnoga babilonskog stila života, predajući umjesto toga svoje živote molitvi. Ova trojica mladića nisu bili proroci ni svećenici, nego laici koji su ostali vjerni Bogu i koji su bili čisti u srcu usred onih idolopokloničkih masa.

Dakako, ovo je raspirilo sotonin bijes te je ušao u srce babilonskoga pokvarenog kralja. Kralj je podigao ogroman zlatni lik i proglasio ga službenim nacionalnim bogom, predmetom koji se trebao štovati. Zatim je sazvao sve dužnosnike i sluge iz svih nacija pod babilonskom rukom da bi uveo novu religiju. Kad je ceremonijalna glazba započela, svatko se trebao pokloniti ovom novom bogu.

Sotona je potaknuo kralja da podigne i ogromnu zidanu peć koju je tako užario da je to bilo svakome vidljivo. Zašto je sotona to učinio? Sigurno je znao da ne postoji guverner, sudac ili policajac negdje u Babilonu koji bi se odupro novom proglasu. Njih se nije trebalo iskušavati ili im prijetiti.

Zapravo, svi su oni vjerojatno bili skamenjeni, pitajući se: "Hej, tko bi htio zaljuljati čamac? Dobro nam je – imamo napredak, hranu i piće, dobar život. A ova nova religija laka je za dušu. Tko bi htio odustati od svega toga?"
Čemu je dakle služila užarena peć? Sve to potpuno je bilo sotonino djelo – manipulacija koju je spremio da uništi ovu trojicu mladića. Htio je uništiti jedino preostalo Božje svjedočanstvo u Babilonu!

Trojica mladića odgovorila su na kraljevu zapovijed: "Bog, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći i od ruke tvoje, kralju; on će nas i izbaviti" (Dn 3,17).