BOG JE SVE TO UČINIO KROZ JEDNOG ČOVJEKA

Promotrite položaj Izraela u Egiptu. Božji narod bio je u nevjerojatnom rasulu i u velikom otpadništvu. Sotona je držao Izraela pod petom, manipulirajući političkim silama onoga vremena da donose zakone protiv njih i progone ih. Neprijatelj je izrugivao i ismijavao Božje svjedočanstvo na zemlji.

Bio je to mračan trenutak u Izraelovoj povijesti i s vremenom se narod obeshrabrio. Počeli su otpadati, odajući se egipatskim zadovoljstvima i senzualnosti. Idolopoklonstvo i nečistoća su bujali. Njihova situacija izgledala je beznadna i vjera naroda polako je odumirala.

Što je bio Božji odgovor na ovo podizanje sile tame? Je li podigao okolna carstva da posluže kao njegova šiba protiv Egipta? Je li potaknuo građanski rat među Egipćanima? Je li poslao anđele osvetnike? Ne, ništa od toga Bog nije učinio. On je imao potpuno drukčiji plan i položio je svoju ruku na jednoga jedinog čovjeka, podižući Mojsija.

"Jahve čini pravedna djela i potlačenima vraća pravicu, Mojsiju objavi putove svoje, sinovima Izraelovim djela svoja. Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv" (Ps 103,6-8).

Mojsije je bio čovjek molitve, potpuno zatvoren nasamo s Bogom. On je rekao ne zadovoljstvima, lagodnom životu i iskušenjima Egipta, živeći umjesto toga pod potpunom vlašću Duha Svetog. Nije imao svojih vlastitih planova i ambicija. Odbacio je svaku ljudsku sposobnost, oslanjajući se na velikog Ja Jesam kao svoj jedini izvor pomoći. Sa svetog tla došao je s objavom Božje svetosti iz prve ruke.

Dakle, u najcrnjem času Izraelove povijesti, kad se činilo da će narod Božji podleći neprijatelju, Gospodin je podigao čovjeka koji je usred svega toga djelovao kao svjedočanstvo. A taj čovjek oborio je čitavu naciju dok je podizao drugu. Sve to Bog je učinio kroz jednog čovjeka!