KRATKO VRIJEME

"Jao vama, zemljo i more, jer je đavao sišao k vama s velikim gnjevom, svjestan da ima samo još malo vremena" (Ok 12,12).

Gornji odlomak iz Otkrivenja govori da je svetima Božjim sotona proglasio rat do istrebljenja. To isto tako znači da đavao ima rok kako bi završio svoje djelo: "Svjestan da ima samo još malo vremena."

Kao sljedbenici Isusa Krista, neprekidno trebamo biti svjesni da je đavao vani da nas uništi. Zbog toga Pavao kaže da koliko god možemo moramo znati o taktici i planovima našeg neprijatelja: "… da nas ne bi prevario sotona; njegove nakane vrlo dobro poznajemo" (2 Kor 2,11).

Petar nam daje ovo upozorenje: "Budite trijezni i bdijete: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere" (1 Pt 5,8). To ne znači da đavao lebdi negdje u svemiru dajući naredbe svojoj demonskoj vojsci. Znamo da je sotona bio zbačen na zemlju kad ga je Krist porazio na križu. Tako, đavolje kraljevstvo ograničeno je na ovdje i na sada (Otk 12,9).

Suprotno mišljenju nekih kršćana, sotona ne posjeduje svemoćnost. Isus ga je porazio i oduzeo mu svu vlast. Niti je sotona sveznajući, što znači da ne može čitati misli. Niti je svenazočan – ne može svugdje biti u isto vrijeme. Ograničen je na jedno mjesto u jedno vrijeme.

Ali sotona ima poglavarstva i sile postavljene širom zemlje i vojsku demona koji mu na poziv dojavljuju vijesti. Čuju vas kad molite i vide vašu poslušnost Bogu. I to je ono što raspiruje sotonin gnjev protiv vas!

Riječ u Otkrivenju 12,12 koja kaže da je đavao svjestan da ima samo još kratko vrijeme nije o vremenu koje je sotoni preostalo prije Kristova povratka. Naprotiv, tu se radi o neprestanim rokovima, nizu kratkih razdoblja koja đavao ima da obavi svoj posao. Sve je to o kratkim razdobljima koja ima kako bi zaratio protiv svetih Božjih!