BOG TRAŽI ČOVJEKA

Izrael je u vrijeme proroka Ezekiela živio raskalašeno i bio je pun ponosa. Muškarci su činili gadosti sa ženama svojih bližnjih i čak su oskvrnjivali svoje snahe. Proroci koji su jednom bili sveti sad su otpali i više nisu razabirali između svetoga i svjetovnoga. Vođe nacije postali su grabežljivi vuci tražeći nepoštenu zaradu, prolijevali su krv, govorili laži i opterećivali siromašne.

Izrael je zaboravio Božje putove te je nacija tako oslabila i postala nemoćna da ih je Bog učinio predmetom ismijavanja kod sekularnog svijeta. Rekao je: "I zato ću te sada učiniti sramotom među narodima, ruglom po svim zemljama" (Ez 22,4).

Kakva strašna optužba! Bog je govorio Izraelu: "Tako ste prezreli svete stvari potpuno se predajući požudi da ću ukloniti vaše svjedočanstvo!"

U ono vrijeme Ezekiel je bio stariji čovjek, blizu da nestane iz tog prizora. Kako se, dakle, Bog pozabavio s tom situacijom? Rekao je Ezekielu: "Tražio sam među njima nekoga da podigne zidine i stane na proboje preda me u obranu zemlje, da je ne zatrem i ne nađoh nikoga" (Ez 22,30).

Zamislite to! Izraelova sudbina stajala je na tome hoće li Bog moći naći jednoga pouzdanog, pravednog čovjeka. Međutim, rekao je Ezekielu: "I ne nađoh nikoga. I zato izlih na njih gnjev svoj pa ih zatrijeh ognjem svoje jarosti" (Ez 22,30-31).

Bog je istu stvar rekao i proroku Jeremiji: "Prođite ulicama jeruzalemskim … tražite … pa ako nađete ijednoga čovjeka koji čini pravo i traži istinu, oprostit ću" (Jer 5,1). Rekao je proroku: "Oprostit ću čitavoj naciji ako nađem jednoga čovjeka koji će stati u proboj. Sve što trebam je jedna duša koja je potpuno predana mojoj volji!"

Ljubljeni, danas u crkvi čujemo bebelske glasove koji vape za relevantnim suvremenim putovima da se dosegne svijet. I isprobavaju se mnogi bizarni, tjelesni programi. Međutim, u mnogim godinama moje službe, vidio sam takve programe i oni su se pojavili i nestali. Oni se potpuno oslanjaju na zadovoljenje tijela i nemaju ništa s križem. Mnoštvo koje privlače živi praznim, neispunjenim životom, jer nikada nije bilo izloženo evanđelju odvojenosti od svijeta s njegovim požudama. Svijet se ruga tim programima, prepoznajući ih sve kao puku glupost.