ponedjeljak, listopada 15, 2012

VJEČNI SAVEZ by Gary Wilkerson

"(Krist), naš veliki svećenik dobio je toliko uzvišeniju službu koliko je posrednik boljega Saveza, boljega jer je uzakonjen na boljim obećanjima!" (Heb 8,6).

"… s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopit ću Novi savez, različit od Saveza koji učinih s ocima njihovim, onog dana kad ih za ruku uzeh da ih izvedem iz zemlje egipatske" (Heb 8,8-9)

Bog je uzeo svoj narod za ruku i izveo ga iz ropstva, iz sužanjstva, iz bijede. Otvorivši Crveno more, nadnaravno ga je odveo u pustinju i obećanu zemlju. To je dobar savez, ali Poslanica Hebrejima kaže da je Novi savez bolji i uzvišeniji.

Drugi dio Poslanice Hebrejima 8,9 nam kaže: "… oni nisu ostali vjerni Savezu mome …" To je razlog zašto je bio potreban Novi savez.

"Ovo je Savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim poslije onog vremena – veli Gospodin – : Stavit ću svoje zakone u pamet njihovu, upisat ću ih u srca njihova. Ja ću biti Bog njihov, a oni će biti narod moj. Ne, nitko više neće poučavati sudruga svoga i nitko brata svoga – veleći mu: Poznaj Gospodina – jer će me upoznati svi, od najmanjega do najvećega među njima, jer ću biti milostiv prestupcima njihovim, grijeha se njihovih više neću nikako sjećati" (Heb 8,10-12).

Bog kaže da će Novi savez biti bolji, uzvišeniji od staroga, ne kao onaj koji je sklopio s djecom Izraelovom u Egiptu. Ovaj put učinit će nešto drukčije; to nije samo neki savez koji sklapa, nego nova sila koju daje. Nova sila omogućit će nam da možemo u održanju njegova Saveza biti vjerni gotovo kao i on sam, jer on sad živi u nama. To je razlika u tom Savezu, vječnom Savezu!