BOŽJA ZAŠTITNA SILA

Izaija upotrebljava sliku ptica da ilustrira Božju zaštitnu snagu nad svojim narodom: "Kao ptice što lepršaju krilima, Jahve na Vojskama zaklanjat će Jeruzalem, zaklanjat ga, izbaviti, poštedjet ga i spasiti" (Iz 31,5). Hebrejsko značenje ovoga retka je: "Kao što ptičja majka lebdi nad svojim mladima, tako će i Jahve, Bog nad Vojskama, raširiti svoja krila nad Jeruzalemom."

Bog je govorio Izraelu: "Ako želite biti zaštićeni od napada neprijatelja, onda se sakrijte pod moja krila. Ja ću vas štititi i pokrivati kao što kvočka pokriva svoje piliće. Ne morate više živjeti u strahu od svojih neprijatelja!"

Dopustite da vas pitam: Jeste li upravo sada u velikoj borbi? Suočavate li se s neprijateljem koji je presnažan za vas? Ako je tako, kako mislite ostati čisti, vjerni, slični Kristu, dok drugi oko vas padaju slijeva i zdesna? Kako ćete steći pobjedu na svojom požudom i iskušenjem kad sotona dolazi protiv vas poput ričućeg lava?

Bog jednostavno traži da odložite svoj mač i pouzdate se u njega da će on uzeti svoj mač za vas. On želi da dođete do točke kad ćete reći: "Gospodine, znam da ova bitka više nije moja. Toliko puta sam iznevjerio. Sad dolazim k tebi u jednostavnoj vjeri. Pomozi mi, Gospodine."

Gospodin vas potiče: "Oslonite se na mene usred svoje bitke. Sva vaša bitka je stvar vjere u moju snagu i spremnost da vas izbavim. Kad vas neprijatelj svladava, dođite k meni i izlijte mi svoju dušu. Tražite me svim svojim srcem i ja ću se boriti za vas."
Bitka nikada nije naša. Ona je uvijek Gospodnja.

"Svojim će te krilima zaštititi, i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana! Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju" (Ps 91,4-5).