STAJATI I ČEKATI

Bog govori svome narodu glasom svoga Duha: "I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: 'To je put, njime idite', bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo" (Iz 30,21).

Glas njegova Duha dolazi nam uglavnom kroz Pismo. On nam može otvoriti biblijski odlomak koji će biti ključ za naše izbavljenje. Ali prije nego možemo čuti njegov glas vodstva, Bog od nas nešto zahtijeva: moramo mirno stajati i čekati na njega da djeluje.

Ova riječ nije prijedlog, nego zapovijed. To je tajna naše potpune pobjede i izbavljenja. Doista, Gospodin je u mnogim prilikama zapovjedio svome narodu da mirno stoji.

U Jošui 3 čitamo o drugom Izraelovom prelasku koji je morao poduzeti, na rijeci Jordan. Bog je naredio narod: "Kad stignete do voda jordanskih, u Jordanu se samom zaustavite" (Jš 3,8). Zatim je dodao: "Čim stopala svećenika … stupe u Jordan, razdijelit će se voda Jordana, i … ustavit će se kao nasip" (Jš 3,13).

Bog je rekao: "Kad uđete u vodu, ukopajte se nogama u njoj i tamo stojte. Budite mirni, počivajte. Jednostavno čekajte na mene da djelujem i ja ću razdijeliti vodu za vas!"

Hebrejska riječ za zaustaviti se u ovom odlomku znači "zaustaviti svu aktivnost, prestati sa svim naprezanjem". Međutim, koliko je Izraelaca bilo poslušno kad su ušli u Jordan? Dok su stajali nogama u vodi, mnogi su morali pomisliti: "Kako znamo da će ovo funkcionirati?"

Neki su možda bili u iskušenju da sagrade neku vrstu pontonskog mosta pokušavajući prijeći svojom vlastitom dosjetljivošću. Ali to bi bilo uzalud.

Bog je doista djelovao u toj prilici – razdijelio je vodu. Izraelov čin poslušnosti bio je postignut vjerom – i Bog je odgovorio na njihovu vjeru!