KRIZA NA CRVENOM MORU

Stari zavjet nabraja mnoga testiranja naroda Božjeg. Vjerojatno je najveći primjer bila kriza na Crvenom moru. Ovu krizu potpuno je osmislio Bog, stvorivši je svojim vlastitim zapovijedima Izraelu. Pismo govori da je Bog bio taj koji je otvrdnuo faraonovo srce, uzrokovavši da Egipćani pođu u potjeru za Izraelom i dopustivši da ih egipatska vojska sustigne kod mora.

Bog je rekao narodu da se utabori između Migdola i Pi-Hahirota, na lokaciji smještenoj između dva planinska lanca i s morem na trećoj strani (vidi Izlazak 14). Jedini mogući put bijega bio je natrag u pustinju, a taj je bio prepriječen faraonovom vojskom koja se približavala. Izraelci su bili užasnuti svojom situacijom, ali u nju ih je odveo njihov Bog!

Dopustite mi ovdje nešto istaknuti: Bog je mogao učiniti da bilo kada u pustinji otpadnu kotači egipatskih bojnih kola, odvesti ih u škripac i na smrt izgladnjeti. Ali umjesto toga, čekao je dok nisu bili između zidova razdvojenog mora.
Bog je mogao na egipatski tabor poslati i nadnaravni oblak da ih zbuni. Vojnici su mogli danima trčkarati okolo u čudnoj sumaglici. Ali umjesto toga, odabrao je poslati oblak iza Izraelaca, kao zaštitu.

Ili, mogao je poslati jednoga jedinog anđela da u tren oka pobije čitavu egipatsku vojsku. Zapravo, mogao je odabrati uništiti ih u bilo kojoj točki. Ali Gospodin nije učinio ništa od toga. Umjesto toga, stisnuo je Izraela u tijesnu, alarmantnu situaciju, krizu iz koje se nije moglo pobjeći ljudskim sredstvima.

Vjerujem da je Gospodin imao dva cilja dopuštajući ovu nemoguću situaciju za svoj narod:
  1. Odlučio je uništiti Izraelove neprijatelje. Nikada više nisu trebali gledati u strahu preko svojih ramena. Bog je zapravo govorio: "Rasuti ću vaše neprijatelje duž obale tako da možete vidjeti mrtvog svakoga pojedinog. Tad ćete znati da ja imam svu silu!" 
  2. Bog je želio osigurati priliku svom narodu da stave svoje živote u njegove ruke – da mirno stoje i pouzdaju se u njega da će im dati uputu. 
Kako znamo da je Bog stvorio ovu strašnu situaciju da testira svoj narod? Njegova vlastita Riječ kaže: "Sjećaj se svoga puta kojim te Jahve, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu: hoćeš li držati zapovijedi njegove ili nećeš" (Pnz 8,2).