SVAKA RIJEČ I OBEĆANEJ BILO JE ISPUNJENO

Josip je bio u jednom od svojih najmračnijih sati – osamljen, oboren, blizu da odbaci svoje snove, ispitujući svoj položaj u Bogu. Iznenada je došao poziv jednoga od kraljevih čuvara: "Josipe, uredi se – zove te faraon!"

U tom trenutku, vjerujem da je Duh Božji silno došao na Josipa i srce mu je počelo kucati od uzbuđenja. Sad će razumjeti što je sve to značilo!
Dok se Josip brijao i šišao kosu, vjerojatno je mislio: "Ovo je početak onoga što mi je Bog obećao. Sad znam da sam čuo riječ od njega! Đavao nije bio u kontroli i moj život nije bio potraćen. Bog je sve vrijeme sve vodio!"

Za svega nekoliko minuta, Josip je stajao pred faraonom slušajući njegov san. Dao je tumačenje o dolazećoj gladi i rekao faraonu da mora prikupljati i uskladištiti egipatsko žito: "Netko se mora brinuti o skladištima. Moraš naći čovjeka koji je pun mudrosti da sve to nadgleda" (vidi Post 41).

Faraon je pogledao oko sebe, a onda se okrenuo Josipu: "Tebe, Josipe, proglašavam drugim vladarom. Samo ću ja u kraljevstvu imati više vlasti od tebe. Ti ćeš sve to nadgledati!"

Kako su se brzo stvari promijenile! Došao je dan kad je Josip stajao pred svojom braćom i tada je mogao reći: "Iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da učini što se danas zbiva – da spasi život velikom narodu" (Post 50,20).

"Bog me poslao pred vama da vam se sačuva ostatak na zemlji te da vam život spasi velikim izbavljenjem. Tako niste vi mene poslali ovamo, nego Bog; on me postavio faraonu za oca, gospodara nad svim njegovim domom i vladaocem na svom zemljom egipatskom" (Post 45,7-8).

Dragi sveti, vrlo brzo razumjet ćete svoje sadašnje žestoke kušnje. Bog će vas uvesti u obećanje koje vam je dao i iznenada će sve to dobiti smisao. Vidjet ćete da vas nikada nije ostavio. Morao vas je voditi tim putem, jer vas je vježbao, pripremao, učio da se pouzdajete u njega za sve. On je isplanirao vrijeme za vas da budete korisni – i to vrijeme je upravo pred vama!