BOG VAM ŽELI GOVORITI!

Bog vam želi govoriti kao da sjedite s njim za večerom. On želi razgovarati s vama srcem k srcu o bilo kojoj i o svim stvarima! Biblija kaže: "Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom" (Otk 3,20).

Ovaj redak često se koristi kad se govori nespašenima. Govorimo o tome kako Isus stoji na vatima srca grešnika i želi ući. Ali ne, Krist govori vjerniku!

Kontekst ovog odlomka pokazuje da Krist govori onima koji su obučeni u bijele haljine (pravednost), koji su kupili zlato iskušano u vatri, čije su oči pomazane (imaju otkrivenje), koji su ljubljeni, koreni i kažnjavani (vidi Otk 3,15-19). To je sveti narod koji se pokajao za svoje grijehe i želi poznavati glas Božji!

Dok sam čitao i čitao 20. redak u ovom odlomku, neprekidno su mi iskakale ove riječi: "Otvori vrata! Otvori vrata!" Duh Božji jasno je progovorio mom srcu: "Davide, razlog zašto me ne čuješ kao što želim jest taj što nisi potpuno otvorio svoj duh da čuješ!"

Kao što to ja vidim, ova vrata predstavljaju predanje – ono što mnogi kršćani nisu još u potpunosti učinili. Većina vjernika moli: "Gospodine, sve što mi je potrebno jest mali savjet, nekoliko riječi vodstva, podsjetnik da me ljubiš. Samo mi daj znati činim li dobro ili ne. Idi preda mnom i otvori mi vrata!"

Ali Isus nam odgovara: "Ako je sve što želiš od mene vodstvo, mogu ti poslati proroka. Ako želiš samo znati kamo da ideš i što da radiš, mogu ti poslati nekog da sve to propustiš kroz njega. Ali promašit ćeš mene!"

Isus želi vašu blizinu, vaše najdublje osjećaje, vašu zaključanu prostoriju. On želi sjesti s vama i podijeliti s vama sve što je u njegovu srcu – razgovarati s vama licem u lice. Otkrivenje 3 divna je slika toga. Ona govori o ljubavi i prisnosti, o dijeljenju tajni, o nježnim glasovima.

Kad Isus ulazi, on donosi hranu, kruh, drugim riječima, samoga sebe. Kad se nahranite na njemu, potpuno ste siti!