ODJENI ME, ISUSE

"Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima" (Ef 6,11).

Dragi Isuse,

Rekao si mi da se oduprem đavlu i da će pobjeći od mene,
ali nemam otpora.
Ti imaš svu silu i otpor koji mi je potreban,
dakle, daj mi silu da se oduprem.
Rekao si mi da mogu micati svoje gore
ako imam vjeru kao zrno gorušično;
ali moje se gore ne miču
iako je moja vjera u tebe tako velika
koliko je samo zamisliti mogu.
Ti si stvorio nebo i zemlju;
molim te, makni moju goru.
Rekao si: "Bježite i na samu pojavu zla"
i ja sam bježao što sam brže mogao,
ali grijeh me sustigao
i kad sam se najbolje trudio.
Ti imaš silu
nad svom silom neprijatelja;
čudima i znacima
izbavi me od zamke sotonske.
Nemam snage ni da na sebe stavim čitavu bojnu opremu,
dakle, ti me odjeni kao moj štitonoša.
Učini za mene ono što znam da sam za sebe ne mogu učiniti.