VIŠE ZNAČENJE ŽIVOTA PO DUHU

U 1 Samuelovoj 9 vidimo da je otac poslao Šaula da nađe odbjegle magarice. Uzevši sa sobom slugu, Šaul je pretražio zemlju. Konačno se obeshrabrio i bio je spreman odustati od potrage. A onda mu je sluga rekao za Samuela, vidioca, možda bi im on mogao reći gdje da nađu magarice.

Samuel je ovdje slika Duha Svetoga koji pozna um Božji; on ima više na svom umu od samoga vodstva. On zna da je Bog odabrao Šaula da odigra značajnu ulogu u vječnim nebeskim naumima!

Prva stvar koju je Samuel učinio kad je Šaul stigao bila je da ga pozove na gozbu (vidi 1 Sam 9,19). To je točno ono što Duh Sveti želi od nas: da sjednemo za stol Gospodnji i služimo mu – imajući kvalitetno vrijeme i slušajući njegovo srce.

Samuel je tražio Šaula da se smiri tako da mogu jesti i razgovarati (1 Sam 9,20-25). Rekao je: "Ne misli sad na vodstvo i uputu – to je sve riješeno. Sad je tu nešto važnije. Moraš upoznati srce Božje – njegove vječne naume!"

Nakon te noći zajedništva, Samuel je tražio Šaula da pošalje slugu naprijed tako da njih dvojica mogu imati prisan sastanak, licem u lice (vidi 1 Sam 9,27; 10.1).

Vidite li što Bog ovdje govori? "Ako doista želite hodati po Duhu – ako doista želite moje pomazanje – trebate me tražiti više od vodstva. Trebate doći u moju nazočnost i upoznati moje srce, moje želje! Vidite, ja vas želim pomazati – upotrijebiti vas u mome kraljevstvu!"

Ljubljeni, zaboravite na uputu i vodstvo, zaboravite sad na sve drugo! Dopustite Duhu Svetom da vas uči dublje skrivene stvari Božje. Stojte mirno u njegovoj nazočnosti i dopustite mu da vam pokaže samo srce Gospodnje. To je život po Duhu u najvišem obliku!

Vrijeme provedeno u nazočnosti Gospodnjoj stvara očitovanje Krista izgubljenom svijetu.

"… ne malaksavamo … već smo, naprotiv, otvorenim navješćivanjem istine preporučivali sami sebe svakom savjesnom ljudskom sudu pred Bogom" (2 Kor 4,1-2). Apostol Pavao izjavljuje da smo pozvani otvoreno navješćivati istinu. Dakako, znamo da je Isus istina. Dakle, što Pavao misli kad govori da trebamo navješćivati Isusa?

Ovdje Pavao govori o vidljivom očitovanju. Navješćivanje je "osvjetljavanje" nečega da bi bilo jasnije i razumljivije. Ukratko, Pavao govori da smo pozvani Isusa učiniti poznatim i razumljivim svim ljudima. Svaki pojedini naš život trebao bi svijetliti samom prirodom i obličjem Kristovim.

Pavao čak i proširuje ovaj koncept navješćivanja Krista. On govori da smo mi zapravo svijetu Božje pismo: "Vi ste poslanica naša, upisana u srcima našim, koju poznaju i čitaju svi ljudi … poslanica Kristova … napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na pločama kamenim, nego na tjelesnim pločama srca" (2 Kor 3,2-3). Naši životi pisma su napisana Duhom Svetim i poslana izgubljenom svijetu. I oni oko nas neprestano nas čitaju.

Kako točno postajemo Božje pismo svijetu? To se događa jedino djelovanjem Duha. U onom trenutku kad smo spašeni, Duh Sveti urezuje u nas samu Isusovu sliku. I nastavlja oblikovati tu sliku u nama sve vrijeme. Poslanje Duha je oblikovati u nama Kristovu sliku koja je tako istinska i točna da će zapravo probosti savjest ljudi.