NIKADA ZASTRAŠEN

Ako hodate po Duhu, neprestano ćete biti mučeni od demonskih sila. Ali ne morate biti zastrašeni nikakvom demonskom silom – nigdje i nikada!

Pavla su demonske sile neprestano mučile. Demoni su se pokušali umiješati i kad je propovijedao na otoku Pafu: "…namjeriše se na nekog vračara, lažnog židovskog proroka. Ime mu bijaše Barjesus … (koji) im se suprotstavi … nastojeći prokonzula odvratiti od vjere" (Dj 13,6-8).

Barjesus znači "sin Isusov" ili "anđeo svjetla". Bio je to đavao koji se digao protiv Pavla! Ali u apostolu se digao Duh Sveti: "Tada Savao … pun Duha Svetoga, uperi u nj pogled i reče: 'O stvore puni svake lukavštine i zloće, sine đavolski i neprijatelju svake pravednosti, zar nećeš prestati iskrivljavati prave putove Gospodnje? Evo, sad će ruka Gospodnja pasti na te: oslijepit ćeš i za neko vrijeme nećeš gledati sunca!' U isti čas pade na nj mrak i tama, te on, vrteći se naokolo, poče tražiti vodiča. Tada prokonzul, vidjevši što se dogodilo, prigrli vjeru, duboko potresen naukom Gospodnjom" (Dj 13,9-12).

Pavao "pun Duha Svetoga" oborio je sve sile tame!

Nije dovoljno biti ogorčen nad pokušajima sotone da vas muči! U Djelima 16 Pavao je bio ogorčen – što znači, "uznemiren". Mnogo je dana to dopuštao, ali se Duh Božji digao u njemu te je rekao demonskoj sili: "Dosta! U ime Isusovo, nestani!" (Vidi Dj 16,16-18).

Ljubljeni, mi đavlu previše dopuštamo! Ali dolazi vrijeme kad se i mi moramo dići u sili Duha Svetoga te reći: "Dosta! Zapovijedam ti u Isusovo ime da nestaneš!"

Kad uzimate vlast i zapovijedate đavolima da bježe, sotona dolazi na vas sa svime u svom arsenalu. Čim je Pavao izbacio demone iz opsjednute djevojke u Djelima 16,16-18, sotona je počeo raspirivati stvari. Zapalio je svjetinu protiv Pavla i Sile i iznenada su se našli u strašnoj krizi!

Gradski pretori su ih išibali i bacili u zatvor. Sa svakom modricom na njihovim leđima, čujem đavla kako govori: "Dakle, mislili ste zadobiti pobjedu? Mislili ste da ćete izbacivati moje demone i uzeti vlast nada mnom?"

Čini se da đavao nije znao da što više udaraš slugu Božjeg koji živi po Duhu, više se slave dobiva od njega! Ako ga baciš u krizu, svežeš problemima i nevoljama, on će pjevati, klicati i štovati!

"Oko ponoći Pavao i Sila molili su i pjesmom slavili Gospodina, a sužnji ih slušali" (Dj 16,25).

Ako živimo po Duhu, onda moramo vjerovati Bogu za nadnaravno izbavljenje iz svakoga sotonskog ropstva. Nije važno mora li Bog stvoriti potres da to učini. To je upravo ono što je učinio za Pavla:

"Tad najedanput nastade tako jak potres da se uzdrmaše temelji tamnice. U isti se čas otvoriše sva vrata, i svima spadoše okovi" (Dj 16,26).

Sotona će pokušati dovesti na vas najužasniju kušnju ili nevolju u vašem životu. On želi da zaglibite u krivnji, osudi i samoispitivanju. Dragi sveti, morate se dići u Duhu i skinuti pogled sa svojih prilika i okova. Ne pokušavajte ništa odgonetavati. Započnite slaviti, pjevati i pouzdavati se u Boga – i on će se pobrinuti za vaše izbavljenje!