KAKO MOŽETE POSTIĆI ŽIVOT PO DUHU?

Zapovijed da živimo po Duhu dana je svima, a ne samo nekolicini super svetih! Evo kako možete postići takav život: "A velim: živite po Duhu …" (Gal 5,16).

1. Za tim životom morate ići sa svime što je u vama! Prije svega, tražite Duha Svetoga da vam bude vodič i prijatelj.

"Ustrajno molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se" (Lk 11,9).

Ako ste spašeni, Duh Sveti već vam je dan. Sad ga tražite da vas preuzme – predajte mu se! U svom srcu morate odlučiti da želite da vas on vodi. Mojsije je, govoreći o posljednjim danima, rekao: "Ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svoga. I naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom" (Pnz 4,19).

2. Usredotočite se na to da spoznate i čujete Duha te skinite oči sa svojih nevolja i kušnji. Pavao, Sila i Timotej valjali bi se u strahu i potištenosti da su se usredotočili na svoje nevolje. Umjesto toga, usredotočili su se na Boga, slaveći ga i štujući.

Mi se većinu vremena kad odlazimo na molitvu usredotočujemo na prošle neuspjehe. Ponovno i ponovno proživljavamo svoje poraze govoreći: "O, kako bih već bio daleko na putu da u prošlosti nisam iznevjerio Boga i zabrljao."

Zaboravite sve u svojoj prošlosti! Sve je to pod krvi! I zaboravite i na budućnost, jer samo Gospodin zna što je pred nama. Umjesto toga, usredotočite se svim svojim umom i srcem jedino na Duha Svetoga.

3. Dajte mnogo kvalitetnog vremena zajedništvu s Duhom Svetim. On neće govoriti ni s kime tko je u žurbi. Strpljivo čekajte. Tražite Gospodina i služite mu slaveći ga. Uzmite vlast nad svim drugim glasovima koji vam šapću misli. Vjerujte da je Duh veći od njih i da neće dopustiti da budete prevareni ili zaslijepljeni.

"Veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu" (1 Iv 4,4)