VRAĆANJE SVEGA IZGUBLJENOG

Kad je nakon katastrofe u Siklagu David traži Božje vodstvo (vidi 1 Sam 20,1-6), vjerujem da je iza sebe čuo glas koji mu je šapnuo: "Ovo je put, idi njime!" I, ljubljeni, to je jednako istina za nas danas.
Postoji jedna stara poticajna duhovna pjesma naslova "On će stvoriti put" i naš Gospodin čini upravo to. Vidite, on je uvijek imao spreman plan za nas i taj plan još uvijek funkcionira, čak i sada bez obzira s kakvim se previranjima suočavamo.
ŠTO JE UISTINU VAŽNO?
Uvjeren sam da je riječ od Boga koju je David iznova i iznova ponavljao u svom umu bila: "Sve ćeš povratiti" (vidi 1 Sam 30,8). On je predobro znao da neće obnoviti svoju kuću u Siklagu niti da će njegovi vojnici obnoviti svoje domove, vrtove, imanja. Te materijalne stvari su otišle, izgorjele i nestale. Ne,sve što će povratiti bila je sigurnost njihovih obitelji.
Sve za što su se David i njegovih šesto odanih ljudi brinuli bile su njihove obitelji. Sve što je uistinu bilo važno, bit će spašeno. Nakon toga, možda će morati živjeti sa svojim ženama i djecom u šatorima. Ali Bog ih je uvjerio da će biti spašeni.
ZABORAVITE "DOBRE STARE DANE"
Vidite li usporednicu s našim vlastitim vremenom? Ovi ljudi nisu išli da obnove prošli stil života. Oni nisu išli da vrate iste mirne dane koji su ranije bili tako spokojni. Ti "dobri stari dani" sad su bili povijest – ali su "povratili sve" važne stvari.
"Tako je David izbavio sve što su bili oteli Amalečani" (1 Sam 30,18).