DOŠLA JE RIJEČ GOSPODNJA

Ako su propovijedi vašega pastora pomazane, one će proizvoditi život u vama. Propovijedanje Riječi Božje uvijek ohrabruje njegove svete. Isto tako, zajedničko štovanje podići će vas na određeno razdoblje. Ali kako brzo zaboravljamo to podizanje nakon što nedjeljno bogoslužje prođe! Kad ponedjeljak i utorak prođu i vijesti postanu loše, često padamo natrag u zahvat tjeskobe i straha.
BOŽJI SAVJET
U normalna vremena, ja sam u stanju izvući savjet od moje pobožne žene Gwen. Ona je uvijek tu da mi da dobru riječ – upravo ono što trebam. Ja prema njoj osjećam kao što je David osjećao kad je rekao Abigaili, Nabalovoj ženi: "Gle, uslišao sam tvoj glas" (1 Sam 25,35). Ali stvari mogu biti drukčije u vrijeme nevolje. Kad nam je vjera ugrožena – doista, kad su nam ugroženi sami naši životi – savjet supružnika, pastora ili mudrih prijatelja može nam pomoći samo do jedne mjere.
Danas živimo u strašna vremena i istina je da nas jedino osobna riječ od Gospodina može provesti kroz takva vremena s istrajnom nadom koja nam je potrebna. Bog je kroz povijest uvijek bio vjeran kako bi osigurao riječ za svoj narod.
ON I DANAS GOVORI
U Starom zavjetu čitamo ovaj izraz iznova i iznova: "Došla je riječ Gospodnja."
  • Pismo kaže za Abrahama: "Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ" (Post 15,1).
  • Za Jošuu čitamo: "… po riječi što ju Gospod zapovjedi Jošui" (Jš 8,27).
A tako je bilo i s Davidom i prorocima. A što se tiče naroda Božjega danas, imamo nazočnost Duha Svetoga da nam kaže riječ s neba. Kroz njega je Gospodnja riječ utjehe, iscjeljenja i vodstva na raspolaganju svima koji vjeruju.