NAKLONOST GOSPODNJA - Gary Wilkerson

Dok propovijedam ovu propovijed u crkvi Springs u Coloradu Springsu, jedan mlad čovjek propovijeda u crkvi Times Square u gradu New Yorku. Godinama je bio beskućnik, izgubljen, povrijeđen, slomljen, alkoholičar.
MRZIM OVU CRKVU
Jednoga nedjeljnog jutra dolutao je u crkvu Times Square i našao mjesto u stražnjem redu najvišeg dijela balkona. Otišao je s tog sastanka mrmljajući: "Mrzim ovu crkvu. Nikada se više neću vratiti!" Međutim, vratio se i ponovno rekao kad je odlazio: "Mrzim ovu crkvu. Nikada se više neću vratiti."
Ali i dalje je dolazio – treće nedjelje, četvrte nedjelje, pete nedjelje, pa sljedeće i sljedeće. Čak je brojio nedjelje – 52 – i konačno je umjesto: "Mrzim ovu crkvu, nikada se više neću vratiti", rekao: "Ljubim Isusa i potreban mi je u mom životu." Ovaj beskućnik, živeći na klupama u parkovima grada New Yorka, došao je do oltara i predao svoj život Isusu.
IZBAVLJEN, OBNOVLJEN, VOLJEN
Nakon toga, poslan je bio u rehabilitacijski program gdje je bilo otkriveno da ima briljantan um. Nakon što je završio rehabilitacijski program, poslan je bio u biblijsku školu gdje je s odličnim uspjehom završio četverogodišnji program za dvije godine.
A onda je bio poslan na teološki fakultet da završi trogodišnji magisterij iz teologije. Njegova se briljantnost nastavljala gurajući ga naprijed te je završio taj trogodišnji studij za godinu i pol. Fakultet ga je molio da ostane i postane profesor, ali je on odgovorio: "Ne, ja sam pastor."
Danas je on u osoblju crkve Times Square i propovijeda slavu Božju. To je naklonost Gospodnja.