SLUŽBA UČENJA DUHA SVETOG - Jim Cymbala

Kao i svaka druga služba, Isus je propovijedao koristeći jedino svoj glas. I kao i svaka zajednica danas koja čuje propovijed, učenici su mogli čuti njegove riječi jedino svojim ušima i procesuirati ih svojim umom. Ali istina Božja je drukčija od matematike ili zakona nauke. Ona se može razumjeti i primijeniti u našim životima jedino kad je otkrivena našem unutarnjem biću: tamo radi njezina sila koja mijenja život (vidi Mt 13,18-23).
PUKE ČINJENICE U NAŠIM MOŽDANIM STANICAMA
Božanska knjiga mora imati božanskog učitelja tako da njezina poruka može biti otkrivena na duhovnoj razini. Inače se poruka samo mrvi u činjenice koje prebivaju jedino u našim moždanim stanicama. Da je Isus bio rođen u Betlehemu je činjenica. Razumijevanje slavnog značenja Emanuela – Bog s nama – i važnost njegova ležanja u štalici zahtijeva božansko učenje. Tako je apsolutno neophodno da Duh Sveti bude naš učitelj ako želimo Bibliju uistinu razumjeti. Duh može nadići ljudska ograničenja glasa, uha i mozga, jer on uči u učionici srca.
GLE, ONO OŽIVLJUJE
Zbog toga godinama možemo čitati dio Pisma, a onda kad ga ponovno pročitamo, gle, ono oživljuje! Razumijemo ga na potpuno nov način. I pitamo: Zašto nisam to vidio ranije? To je služba učenja Duha Svetog.
Svakako, učitelji igraju važnu ulogu, a tako i apostoli, evanđelisti, proroci i pastiri. Ali i kad učitelji učine svoje najbolje, jedini način da budemo krajnje blagoslovljeni Riječju je kroz unutarnje učenje Duha Svetog. Duh je vjeran kako bi nam pomogao da upoznamo istinu bez zabluda te nas sačuvao od sotonskih iskrivljavanja. Ali da bi se sve to dogodilo, moramo doći ponizna, poučljiva srca.

Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.