JUNACI, DIŽITE SE! - Claude Houde

"Razglasite ovo među narodima! Posvetite se za rat! Dižite junake! Neka se primaknu i nek slabići kažu: 'Junak sam!' Neka se moj narod probudi i skupi u dolini odluke" (vidi Jl 4,9-12).
Vruće vas molim da molite zajedno sa mnom: "Gospodine, povećaj moju vjeru", ali vas isto tako pozivam da donesete odluku da budete junak za Boga. Namjerno koristim izraz "vruće moliti" jer vjerujem da je to prikladno i proporcionalno našoj stvari i ozbiljnosti vremena.
GORLJIVA STRAST ZA BOGA
Apostol Pavao je u sebi imao vatru. Rekao je Korinćanima: "Ljubav Božja potpuno mnome ovladava" (vidi 2 Kor 5,14). Stvari vječnoga kraljevstva koje su bile na kocki njemu su bile tako stvarne i hitne da je uputio vapaj s takvom snagom da on poput strelice leti ravno u naše srce, prekoračivši vjekove i kulture.
"U ime Krista molim: Pomirite se s Bogom" (vidi 2 Kor 5,10).
Goruća stvarnost ove strasti gori u meni danas. Preklinjem vas, pomirite se sa željama i naumima koje je Bog pripremio za vas.
PROBUĐENA VJERA
Postoji vjera koja budi i oživljuje junake. Često mislim da ako bi se nebo moglo otvoriti samo na djelić sekunde razotkrivši opseg nesagledivosti i jačine Božjih želja, ljubavi i namjere za čovječanstvo, monoton kršćanski život morao bi se odbaciti. Ne bismo mogli samo sjediti na drugom bogoslužju odsutnih misli i nezainteresirani, između svih unajmljenih filmova i besmislenih reality showova na televiziji.
Dragi čitaoče, glas Božji čuje se u srcima milijuna vjernika širom svijeta: "Probudite i oživite junake!"

Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.