RIJEČ JAMSTVA

Vjerujem da kroz sve nagle i kaotične događaje koji se danas zbivaju na svijetu, Bog ruši pohlepu, gramzljivost i ponos. Uvjeren sam da on više ne može dopuštati seksualne perverzije da bi uništile dušu čitave generacije. I vjerujem da su istospolni brakovi postali plamište Božje osvete.
Izaija opisuje razdoblje u povijesti koje je bilo ispunjeno plakanjem, strahom i drhtanjem. Međutim, Gospodin mu je dao riječ jamstva za svoj narod:
"Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: 'Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da nas spasi'" (Iz 35,3-4).
Gospodin je u biti rekao: "Osnažite iscrpljene. Ojačajte one koji su slabi među vama. Ohrabrite sve koji se boje i puni su tjeskobe. Recite im: 'Nema potrebe plašiti se. To je sve Gospodnje djelo. On će kroz sve to sačuvati svoj narod. On to čini da bi vas spasio."
ČAK I POBOŽNI DRHTE
Ljubljeni, čak i najpobožniji među nama iskuse drhtanje srca, iznenadan napad straha, kad navali strašna kriza. U takva vremena nije grijeh imati trenutak duboke tjeskobe.
Doista, kad je Gospodin dao ovu riječ Izaiji, jamčio je svima koji su se osjećali svladani strašnom situacijom da neće biti skršeni njome. On je htio da svako umorno, uznemireno srce čuje: "Ne boj se! Ohrabri se, jer Gospodin je Spasitelj svoga naroda."