BORI SE!

Svaki vjernik je pozvan da ostane u Pismu dok Duh Sveti ne učini da muobećanja Božja iskoče sa stranica osobno. Možemo znati kad se to dogodi jer čujemo tihi glasić Duha kako šapće: "Ovo obećanje je tvoje. To je Božja Riječ upravo za tebe, da te provede kroz teška vremena." Uvjeren sam da ne možete zadobiti borbu vjere a da ne čujete taj uvjeravajući glas Gospodnji zavas.
NJEGOVA OSOBNA RIJEČ
Kad je David zapao u poraz, ohrabrio se, povratio borbu i odmah djelovao u vjeri. Kad je povratio svoj borben duh, poslao je po nešto što je bilo poznato kao oplećak. Bila je to neka vrsta halje koja je uključivala dva kamena na svećenikovu naprsniku. S vremena na vrijeme Bog je govorio kroz oplećak i David je odlučio dobiti riječi izravno od Gospodina.  
"David reče svećeniku Ebjataru … Donesi mi ovamo oplaćak. I Ebjatar donese Davidu oplećak. Tada David upita Jahvu za savjet govoreći: 'Hoću li u potjeru za onim razbojnicima i hoću li ih stići?'" (1 Sam 30,7-8).
PRIMANJE BOŽJE UPUTE
Pogledajte što je David ovdje učinio. Nakon što je plakao i nakon što je povratio svoju borbu, ovaj je čovjek otišao ravno na koljena. Gospodin mu je dao riječ upute koju je trebao:
"A on mu odgovori: 'Idi u potjeru, jer ćeš ih zacijelo stići i zarobljenike vratiti" (1 Sam 30,8).
Božja uputa za Davida je bila: "Idi. Steći ćeš pobjedu." Drugim riječi: "Bori se!"