VRIJEME ZA ŽETVU

Kad je Mojsije rekao faraonu: "Pusti moj narod", bilo je to jer je Bog najavio vrijeme za žetvu. Došao je trenutak za Izraelovo izbavljenje iz ropstva!

Ali je faraon odgovorio: "Tko je taj Jahve da ga ja poslušam i pustim Izraelce? Ja toga Jahvu ne znam niti ću pustiti Izraelce" (Izl 5,2). Faraon predstavlja sotonin demonski sustav, uključujući lažne religije i tlačenje koje ljude drži u ropstvu.

Prije nego je Izrael mogao biti izbavljen, morale su se uzdrmati sile tame. I tako je Bog udario Egipat s devet prirodnih katastrofa. Međutim, tih devet katastrofa samo je otvrdnulo faraonovo srce.

Na kraju je došla katastrofa koja je bila tako strahovita da je svatko u Egiptu – od vladara do običnih građana – znao da ovo nije samo priroda izvan kontrole. Bio je to Bog koji je govorio. Bog je poslao anđela smrti i u jednoj noći najstariji sin u svakoj egipatskoj obitelji je umro, uključujući i faraonov sin. Odmah sljedećeg dana Izrael je izlazio iz Egipta. Tu je bila žetva koja je došla pred sudom.

Stoljećima kasnije, kad je Isus najavio zrelu žetvu u Jeruzalemu, znao je da sud dolazi. Godinama kasnije, Tit i njegova vojska opsjeli su grad i 1,2 milijuna ljudi bilo je pobijeno. Mnogi su bili obješeni na križeve, a sam grad spaljen do temelja.

Zbog toga je Isus upozorio svoju generaciju: "Kažete da je još četiri mjeseca do žetve. Ali ja vam kažem da žetva treba početi sada. Morate se truditi vršiti volju Božju jer najveća katastrofa na vašim je vratima. Sad vas određujem da završite moje djelo. Vrijeme za početak žetve je danas."

Kako Isus opisuje katastrofu koja treba doći? "Tada će biti tolika nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će je biti" (Mt 24,21). Međutim, prije nego ta katastrofa dođe, bit će vrijeme za žetvu.