BOG NIJEDNOM NIJE PODBACIO

Pavao nam pokazuje Božju specifičnu namjeru u našim dubokim mučnim i mračnim vremenima: "Neka je hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svoj našoj nevolji tako da mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog, tješiti one koji se nalaze ma u kakvoj nevolji.

Zaista, kao što se patnje Kristove preobilno izlijevaju na nas, tako preobilna biva i naša utjeha po Kristu. Ako podnosimo nevolje, to je za vašu utjehu i spasenje. Ako primamo utjehu, to je za vašu utjehu koja vam omogućuje da strpljivo podnosite iste patnje koje i mi podnosimo. Naša je nada za vas čvrsta, jer znamo da ćete, kao što dijelite s nama patnje, tako dijeliti i utjehu" (2 Kor 1,3-7).

Vidite li ovdje Božju namjeru? Usred naših nedaća, tješi nas Duh. A zauzvrat, mi smo u mogućnosti donijeti utjehu drugima koji podnose duboke boli i tuge. Djelo Duha je da donese utjehu svome narodu kroz glasove koji su bili isprobani. Zbog toga možemo znati da kad naše vlastito trpljenje postaje gore, utjeha Gospodnja postaje još silnija u nama.

Na popisu primatelja poruka ove službe nalaze se dva draga brata imena Israel i Jesse. Israel ima 100 godina, a Jesse 102. Jedan je prestao radisti s 92 godine, a drugi s 97. Obojica ljube Gospodina i godinama primaju moje poruke.

Ovi ljudi nisu samo tjelesna braća, nego su doista i "braća u Gospodinu". Oba svjedoče da se iz velikih kušnji tijekom njihova života u njima produbila radost Duha. Čitavo ovo stoljeće bili su svjedoci strašnih katastrofa – Velike depresije, dva svjetska rata, strašnih suša – a obojica su i osobno mnogo pretrpjela tijekom svoga dugog života. Međutim, u svojoj starosti ovi se ljudi mogu smiješiti i navješćivati pouzdanije nego ikada: "Kroz sve to, Bog nije nikada podbacio." Nakon što su "vidjeli sve to", njihovo svjedočanstvo svima nama je utjeha Duha Svetog.