OBNOVA UMA

Kad je Pavao smiono izjavio: "Ja imam misao Kristovu", rekao je: "I ja sam se lišio svakog ugleda. Poput Isusa, preuzeo sam ulogu sluge" (vidi Fil 2,7). A on traži da to bude istina i za svakog vjernika: "Mi (svi možemo) posjedovati Kristovu misao" (1 Kor 2,16).

Možda se pitate kako i kada je zapravo Pavao preuzeo život sluge? Kako bi mogao takav čovjek, bivši progonitelj vjernika, ubojica u srcu, ikada imati Kristovu misao?

Pavao je mogao točno reći kad se to dogodilo. Djela 9 opisuju kako i gdje se dogodila njegova odluka: u Damasku, u ulici zvanoj Prava, u kući čovjeka imena Juda.

U to vrijeme Pavao je još uvijek bio poznat kao Savao. S malom vojskom bio je na putu u Damask, namjeravajući zarobiti kršćane, dovesti ih u Jeruzalem, utamničiti i mučiti. Ali na tom putu u Damask objavio mu se Isus, oslijepio ga i uputio da ide do Judine kuće u Pravoj ulici. "Savao ostade tri dana slijep, niti je što jeo ni pio" (Dj 9,10).

U ona tri danas Savlov se um obnavljao. Čitavo ono vrijeme proveo je u žarkoj molitvi, razmišljajući o svom prošlom životu. A ono što je vidio počeo je prezirati. Tada je Savao postao Pavao.

Ovaj je čovjek bio vrlo ponosan. Bio je pun pogrešne revnosti i tražio je potvrdu drugih arogantnih vjerskih ljudi. Ali sad je rekao: "Došao je Krist i otkrio se u meni te sam se odrekao svojih starih putova. Nema više ugađanja ljudima, nema više slijeđenja trendova. Postao sam Kristov."

"Sve sada gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti: spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina. Radi njega sam sve žrtvovao, i sve smatram blatom, da Krista dobijem" (Fil 3,8).