VRIJEME ZA OSVJEŽENJE

Riječ Božja puna je izvješća o velikim ljudima Božjim koji su došli do kraja svoje izdržljivosti, izgubivši svu snagu. Propovijedam poruku "Oblikovanje čovjeka Božjeg", koja govori o tri stvari s kojima se Isus susreo u getsemanijskom vrtu: s čašom boli, časom zbunjenosti i noći samoće. Svi muškarci i žene Božje moraju proći kroz to.

Možda je vaše sadašnje trpljenje samonametnuto. Koliko žena sad trpi jer su se udale za čovjeka za kojega ih je Bog upozorio da se ne udaju! Koliko djece lomi srce roditelja, dovodeći ih do kraja izdržljivosti! Toliko ih je izgubilo nadu zbog AIDS-a i drugih bolesti radi prošlih grijeha. Ali sad je vrijeme da se krene dalje iz onoga što je izazvalo vašu nevolju i uđe u slomljenost, pokajanje i vjeru. Vrijeme je da se primi nova infuzija snage Duha Svetog te da se bude obnovljen i osvježen.

Ako vaše srce osjeća svetu žalosti i ljubav za Boga, možete biti oboreni, ali on vam neće dopustiti da odete. Kad je David po vjeri hodao u pokajanju, rekao je: "Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš: s tobom udaram na čete dušmanske, s Bogom svojim preskačem zidine. Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utječu. Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega? Taj Bog me snagom opasuje i s moga puta pogibelj uklanja, noge mi dade brze ko u košute i postavi me na visine čvrste, ruke mi za borbu uvježba i mišice da luk mjedeni napinju. Daješ mi štit svoj koji spašava, tvoja me desnica drži, tvoja me brižljivost uzvisi. Pouzdanje daješ mom koraku, i noge mi više ne posrću … Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloži" (Ps 18,29-37.40).

Bog obećava snagu svom pomazaniku: "Blagoslovljen Jahve što usliša zazivanje moje! Jahve mi je zaklon, on štit je moj. U njega se srce moje pouzdalo, i pomoć mi dođe; zato mi kliče srce, i pjesmom njega slavim. Jahve je jakost narodu svome, tvrđava spasa svom pomazaniku. Spasi narod svoj i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi ih dovijeka" (Ps 28,6-9).

Ako zavapite, on će u vas uliti svoju snagu: "Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio … Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj, pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana; nek me tvoja spasi desnica" (Ps 138,3.7).