MJERA VJERE by Gary Wilkerson

Evanđelja jasno daju znati da mjera vjere koju primamo ovisi o nama.

"Treći dan poslije toga bijaše svadba u Kani Galilejskoj, a bila je ondje i majka Isusova. Na svadbu bijaše pozvan Isus zajedno sa svojim učenicima. Kad nestade vina, reče Isusu njegova majka: 'Nemaju vina'" (Iv 2,1-3).

Je li vam ikada nešto uzmanjkalo? Možda strpljenje zbog vašega buntovnog djeteta? Nada za brak? Na ovom vjenčanju u Kani, Isusova majka Marija vidjela je da je svadbena gozba ostala bez vina. I tako je otišla k Isusu i rekla: "Učini nešto."

Isus je odgovorio: "Još nije došao moj čas" (Iv 2,4). Marija je mogla prihvatiti odgovor svoga Sina kao čvrst proglas: "Dakle, suvereno je s neba objavljeno da se na ovom vjenčanju vino neće umnožiti." Umjesto toga, ona se ponijela kao dobra židovska majka, ili bilo koja druga majka, u vezi s tom stvari – i ignorirala odgovor svoga sina. "Nato majka njegova reče: 'Što vam god rekne, učinite'" (Iv 2,5).

Teološki, ja sam jako čvrst u vezi sa suverenošću Božjom. Vjerujem da se ništa ne događa ako on to ne odluči. Ali ponekad je Božja suverena odluka: "Prepuštam to tebi." Jasan dojam iz ovog odlomka je da Isus nije namjeravao djelovati prema Marijinoj molbi. Čak je imao i čvrst teološki razlog za to: "Moje vrijeme još nije došlo", što znači da Bog još nije najavio njegovu javnu službu.

Ali Marija nije mogla čekati na kalendar neba. Trebala je da Bog djeluje odmah – i tako se kalendar pomakao! "Isus reče slugama: 'Napunite posude vodom.' I napuniše ih do vrha. 'Sad zahvatite – reče im – i odnesite ravnatelju stola!' … Kada ravnatelj stola okusi vodu pretvorenu u vino – on nije znao odakle je vino … zovnu zaručnika te mu reče: 'Svatko najprije iznosi dobro vino, a kad se ljudi ponapiju, slabije. Ti si čuvao dobro vino do sada'" (Iv 2,7-10). To nije bilo "zamjensko" vino. Bilo je to najbolje vino.

Čudo se dogodilo, nadilazeći čak i Marijina očekivanja. Međutim, stvari su mogle biti potpuno drukčije. Marija se mogla obeshrabriti Isusovim odgovorom. Mogla je prihvatiti njegove riječi kao što su i bile, slažući se: "Pretpostavljam da još nije pravo vrijeme." Umjesto toga, povukla je vjeru iz nebeske banke kad još nije imala ni depozita.