ŠKOLA DUHA SVETOG

Zašto su stvari išle krivo za Davida? Jer je bio u školi Duha Svetog! Bog je u njemu proizvodio karakter – a to može ostvariti jedino nevolja. Više nije smjelo biti Šaula, nediscipliniranih i neizvježbanih nedostatkom kušnji. Šaul je krenuo ispravno, ali je ubrzo usahnuo jer nikada nije bio testiran. Sad je Bog tražio čovjeka kome može vjerovati, čovjeka komu može sagraditi trajan dom.

Nije bilo trenutka kad Duh Sveti nije bio s Davidom. Bog je mogao poslati anđele; mogao je izgovoriti riječ; mogao je poslati nebesku vojsku da skloni Davida iz nevolje. Umjesto toga, dopustio je sve to da bi David mogao doći do kraja samoga sebe i potpuno se baciti na Gospodina. Ne bismo imali nijedan od velikih psalama pouzdanja i vjere da David nije bio testiran.

Neki od vas ste s Davidom u Siklagu – ili ste na putu onamo! U 1 Samuelovoj 30 priča govori da su Amalečani svladali narod Božji, poharavši živote i imetak. David je bio u velikoj nevolji kad su njegovi vlastiti judi rekli da će ga kamenovati, jer su njega okrivili za ovu katastrofu. "Ali se David ohrabri u Jahvi, svome Bogu" (1 Sam 30,6). Kad se okrenuo Gospodinu (r. 8), bio je uvjeren da će mu biti vraćeno sve što se izgubilo. U 19. retku vidimo konačan ishod: "Sve je vratio David."

David je povratio obitelj i svoja dobra, ali bilo je još mnogo toga što mu je bilo vraćeno. Najvažnije je bilo to da je povratio svoje pouzdanje u Boga, svoju sigurnost da je Bog još uvijek s njim. Obnovila se snaga njegova pomazanja, zajedno s novom mržnjom prema neprijatelju. Toga dana David je primio diplomu! Naučio je tražiti Gospodina i ohrabriti se u njemu. Od toga dana, postajao je jači i jači – i nadvladavao.