ON ME IZBAVI OD MOG NEPRIJATELJA

"On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi. Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene. Navališe na me u dan zlosretni, ali me Jahve zaštiti, na polje prostrano izvede me, spasi me, jer sam mu mio" (Ps 18,17-20).

U ovom psalmu David se osvrnuo na veliko izbavljenje. Radovao se jer ga je Gospodin spasio od njegovih neprijatelja. "Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna i od dušmana bit ću izbavljen" (4).

Doista, David je upravo prošao kroz strašno razdoblje testiranja. Šaul je raspisao nagradu na njegovu glavu i neumorno ga proganjao tako da je bio prisiljen spavati u spiljama, jamama i na otvorenom polju. O tom mračnom vremenu kaže: "Žalosti pakla su me okružile i živio sam u patnji. Bezbožnici su me uplašili da su moji neprijatelji prejaki za mene. Svi me oni mrze!"
Ali je Bog grmeći sišao s neba da izbavi Davida: "On nagnu nebesa i siđe … Jave s neba zagrmje …On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi. Od protivnika moćnog mene oslobodi" (Ps 18,10.14.17-18).

Demonske sile opkolile su Davida i neprijatelj je došao poput bujice. Međutim, bio je u stanju reći: "Bog je grmeći sišao da me istrgne iz onih brzih voda. Izbavio me od svih mojih nevolja." "Na polje prostrano izvede me, spasi me, jer sam mu mio" (20).

David je mogao reći: "Razlog zašto me Bog izbavio od svih mojih neprijatelja, iz svih mojih žalosti i sila pakla, jest taj što sam mu dragocjen. Mio sam mome Bogu!"

Ljubljeni, ako vam je potrebno izbavljenje, bez obzira je li od požude, iskušenja ili nevolje, bez obzira je li vaš problem duševan, duhovan, emocionalan ili fizički, ključ je jednostavno ovaj: Bogu ste mili! Dragocjeni ste mu!