ZA SVOJU ZARUČNICU ISUS ŽELI NAJBOLJE

Kako to mora lomiti Gospodnje srce kad sumnjamo u njegovu sposobnost i želju da za nas učini najbolje! Biblija nam jasno govori kako se Gospodin divno i brižno skrbio za Rutu. Ruta je dokazala svoju ljubav Jahvi Bogu rekavši Naomi, svojoj svekrvi: "… tvoj narod moj je narod, i tvoj Bog moj je Bog" (Rut 1,16).

Bog je ljubio Rutu i otvorio joj svaka vrata. Bila je siromašna i morala je pabirčiti u polju, ali Pismo kaže: "Sreća je dovede u polje koje pripadaše Boazu …" (Rut 2,3). Nema šanse da ju je dovela sreća. Bilo je to djelo Gospodnje; on je znao što je za nju najbolje.

Ruta je jednostavno ljubila Gospodina i stavila je sve svoje pouzdanje u njega te joj je Bog pripremio vrlo bogata muškarca za muža! Boaz je vidio Rutu u polju i odmah razabrao: "Ona je drukčija, stvarno drukčija." Srce mu je bilo "oteto"!

Kakva ljubavna priča i kakve nevjerojatne okolnosti dovele su do svega toga! Ruta se udala za toga pobožnog muškarca, a ako je Gospodin to učinio za Rutu, neće li dobro učiniti i za svoju vlastitu zaručnicu, u svakoj situaciji?

Mi imamo Jednoga koji je bogatiji i moćniji od Boaza. On posjeduje stada na tisuću gora. On zna sve i može sve i ljubi svoju zaručnicu! Da, Gospodin sve radi u vašem životu za vaše apsolutno najbolje. I u tome vrlo uživa.

Čak i u trpljenju i kušnjama, svaki onaj koji ljubi Isusa dobiva njegovu potpunu pozornost! Ali nažalost, mi često ne počivamo na tome. Sumnjamo da sve vrijeme radi i da sve izvodi u našu korist!

Ljubljeni, ništa ne slama njegovo srce više od toga! Pavao opisuje Kristovu zaručnicu kao "Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična" (Ef 5,27). "Bora" je ovdje kao bora na licu, kao naborano čelo. To govori o brizi, o strahu, a Pavao ovdje govori da Isusova zaručnica nema "crta od briga" na svome licu.

Kristova zaručnica počiva u njegovoj ljubavi. Ona je uvjerena da on zna gdje je, kako se osjeća, kroz što prolazi i što je najbolje za nju. On joj voli davati mir. Ona zna da on neće dopustiti da je išta odreže od njega ili povrijedi. On će je sačuvati jer je rekao: "Ona je moja!"