BOŽJE MILOSRDNO VODSTVO!

"Ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac" (Jer 31,9).

Narod Efrajima, najvećega izraelskog plemena, bio je najbliži srcu Božjem. Bog je imao vječni plan za ovo vrlo blagoslovljeno pleme, ali Efrajim je neprestano otpadao i žalostio Boga. Ti ljudi griješili su više od svih u Izraelu! No je li Bog odbacio Efrajima? Upravo suprotno: rekao je da trebaju biti slobodan, izbavljen narod! Trebali su živjeti među pretilinom, što znači, Božjim najvećim blagoslovima (vidi Jer 31,14).

Što je Bog vidio u Efrajimu? Imali su srce sklono pokajanju – stid radi grijeha, spremnost da se vrate Gospodinu. Usprkos svim njihovim neuspjesima, ta jedna značajka privlačila je srce Božje k njima! Kad je došla snažna proročka riječ, odgovorili su, a kad su bili ukoreni, plakali su nad svojim grijesima.

Na vrhuncu njihova otpadništva, Bog je rekao: "Zar mi (ni)je Efrajim sin toliko drag, dijete najmilije? Jer koliko god mu prijetim, bez prestanka živo na njega mislim, i srce mi dršće za njega od nježne samilosti" (Jer 31,20). Bog je govorio: "Usprkos Efrajimovim nedostacima i padovima, vidim raskajan duh i neću mu oduzeti svoju nježnu ljubav. Moj vječni naum za Efrajima nastavit će se kao što sam i isplanirao!"

Ljubljeni, Bog ima plan i za vaš život! On će izvršiti sve svoje naume za vas, bez obzira kroz što prolazite ili kako je oštra vaša kušnja. Bog je dugo planirao vašu budućnost!

Imam proročku riječ za nekoga tko upravo sada čita ovu poruku: Ne možete prosuđivati Božji vječni naum za vas svojim osjećajima ili mislima. Bog vam želi reći: "Svoje srce drži poniznim preda mnom. Vjeruj mojoj Riječi u vezi s mojom naravi – da sam nježan, dobar Otac koji je mnogo uložio u tebe i nemam namjeru pustiti te. Ti si moje dijete u kojem se radujem i ja ću te izbaviti!"

"Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu" (Jer 29,11).