SLUŽENJE GOSPODINU U VESELJU

Bog želi da smo tako uvjereni u njegovu nježnu ljubav, tako uvjereni da je on na djelu uvodeći nas u njegovo najbolje, da imamo neprestanu radost i veselje u svom hodu s njim! Mojsije je upozorio Izraela: "Budući da nisi htio služiti Jahvi, Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega, služit ćeš neprijatelju svome koga će Jahve poslati na te, u gladu i žeđi, golotinji i oskudici svakoj" (Pnz 28,47-48).

Bog danas nama kaže: "Budite veseli i radosni u onome što sam već učinio za vas! Ako hodate okolo potišteni, mrmljajući i prigovarajući, zauvijek ćete duhovno gladovati i biti goli te plijen za svoje neprijatelje!" Bog želi da tako vjerujemo u njegovu ljubav za nas da ćemo biti svjedočanstvo sreće i dobrog raspoloženja! On želi propovjednike koji su radosni u srcu, ispunjeni radošću koja je temeljena na istini.

Njegova istina stvara bogatstvo radosti koja prirodno istječe iz srca: "Služite Jahvi u veselju! Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem" (Ps 100,2). "Puk svoj s klicanjem izvede i s veseljem izabrane svoje" (Ps 105,43). "Radujte se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita" (Ps 32,11). "Pravedni neka se raduju, neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti" (Ps 68,4).

Možda ćete pitati: "Kako dugo mogu očekivati zadržati radost u svojoj službi Gospodinu?" Mnogi vjeruju da ona traje koliko traju i razdoblja osvježenja s visine ili tako dugo dok stvari idu dobro. Ne, radost trebamo imati sve vrijeme! To je točno ono što kaže Biblija: "Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane" (Ps 90,14). "Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram; jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost" (Iz 65,18). Mi smo "nebeski Jeruzalem" – nanovo rođeni te živimo za Njega duhom radosti i veselja! Uzdajte se u Oca, vjerujte njegovoj Riječi u vezi s onim što je rekao o sebi i gledajte kako se njegovo veselje izlijeva iz vašeg života.