RAĐANJE OSTATKA POSLJEDNJIH DANA

Prorok Samuel slika je svetog ostatka posljednjih dana – pripremljeno tijelo vjernika koji se podižu iz ruševina stare, raspadajuće crkve.

Ana, Samuelova majka, rodila je sina kroz gorke suze i mnogo molitve: "I ojađena u duši pomoli se Ana Jahvi, plačući gorko" (1 Sam 1,10).

Pokušajte zamisliti taj prizor: Ana je svakoga dana bila u hramu na svojim koljenima pred oltarom, pritisnuta i slomljena jer je bila nerotkinja. Dok je plakala, njezin protivnik – druga žena njezina muža – ismijavala se iz nje. "Uz to joj je suparnica njezina zanovijetala, da je ponizi što joj Jahve ne bijaše dao od srca poroda" (1 Sam 1,6).

Tri su važne stvari koje želim istaknuti u ovom odlomku:

  • Prvo, ostatak koji predstavlja Samuel rađa se u žalosti i zagovorničkoj molitvi.
  • Drugo, one koji mole i tuguju prema srcu Božjem izazivat će protivnici.
  • I treće, Božji ostatak uvijek će biti pogrešno shvaćen!

Pogledajte što se dogodilo Ani kad je molila: "Tako se ona dugo molila pred Jahvom, a Eli je motrio usta njezina. Ana govoraše u srcu; samo se usne njezine micahu, a glas joj se nije čuo. Zato Eli pomisli da je pijana. I reče joj Eli: 'Dokle ćeš biti pijana? Otrijezni se od vina što je u tebi'" (1 Sam 1,12-14). Eli i njegovi sinovi predstavljaju umiruću, pokvarenu crkvu koja je napustila put Gospodnji. Eli je bio izvan dodira – tako mrtav u duhu – da je mislio da je Ana pijana!

Dok je Ana molila, bila je ispunjena žalošću, opterećena željom da dobije sina. Sve što je mogla činiti bilo je da miče usnama, zbog svoga jecanja u duhu. Molila je: "Ako pogledaš na nevolju službenice svoje, i opomeneš se mene … te dadeš službenici svojoj muško čedo, ja ću ga darovati Jahvi za sve dane njegova života" (1 Sam 1,11).

Tu su dva istaknuta obilježja svetoga Božjeg ostatka:

  • Oni mole kao Ana. Njihovo breme je duboko, a srce mi je uznemireno zbog pokvarenosti u domu Božjem.
  • Kao i Ana, i oni se predaju molitvi svakoga dana svog života.

Bog i vas želi učiniti takvima. On želi da ste u stanju dotaći ga i čuti riječ od njega. On vam želi dati službu za druge koji će doći k vama sa svojim bremenima i kušnjama. Dok budete molili za njih, pojavit će se njegova Riječ!