VIŠE OD PROPOVIJEDANJA I UČENJA

Vjerujem da bi evanđelje trebalo biti popraćeno silom i očitovanjem Duha Svetog, čineći silna čuda i potvrđujući da je ono istinito!

Pavao je hrabro izjavio: "Moja riječ i moje propovijedanje nije se sastojalo u uvjerljivim riječima mudrosti, već u očitovanju Duha i snage" (1 Kor 2,4). Ova grčka riječ znači "s dokazom". Pavao je govorio: "Propovijedao sam evanđelje s dokazom. Bog i Duh Sveti popratili su me znacima i čudima!" Hebrejima 2,4 kaže da je Bog doista potvrđivao poruku znacima i čudima: "Bog je istovremeno zajamčio čudesnim znakovima, raznim silnim djelima i darovima Duha Svetoga koje dijeli po svojoj volji."

Novozavjetni vjernici imali su jednu molitvu: "… da se po imenu tvoga svetog Sluge Isusa događaju ozdravljenja i čudesni znaci" (Dj 4,30). Kamo god su apostoli išli, svugdje su propovijedali potpuno evanđelje.

"Apostoli su činili mnoge čudesne znakove" (Dj 2,43). "A preko ruku apostolskih događali se mnogi čudesni znakovi u narodu … I sve više vjernika – mnoštvo muževa i žena – pridruživalo se Gospodinu" (Dj 5,12-14).

Evo jednonoga od najuvjerljivijih redaka koji potvrđuje da potpuno propovijedanje evanđelja mora uključivati znake i čuda: "Ovi pak dosta vremena ostadoše tu propovijedajući smjelo, oslonjeni na Gospodina, koji potvrđivaše propovijedanje o svojoj milosti čineći čudesne znake preko njihovih ruku" (Dj 14,3). Ovaj redak govori da su apostoli dugo vremena hrabro služili propovijedajući milost i pokajanje i da je tada Bog dao da znaci i čuda budu učinjeni njihovim rukama.

Božja crkva posljednjeg vremena će "ići i početi propovijedati svuda. Gospodin će s njima djelovati i potvrđivati Riječ čudesima što će je pratiti" (vidi Mk 16,20).

Čudesa te crkve posljednjeg vremena bit će izvorna, neoboriva, neosporna, i događat će se preko ruku nepoznatih. Ona će se događati preko ruku običnih, svetih, odvojenih ljudi koji poznaju Boga i prisni su s Isusom.

Ti vjernici izaći će iz tajne klijeti molitve – mala, pripremljena vojska puna vjere – i neće imati druge želje osim da čine volju Božju i proslavljaju ga. Bit će neustrašivi i silni u molitvi. Otvarat će čitave nacije za evanđelje i Bog će potvrđivati svoju Riječ njihovim silnim djelima!