KORIJEN STRAHA

i u šatoru svom ne daš zlu stana,
čisto ćeš čelo moći tad podići,
čvrst ćeš biti i bojati se nećeš" (Job 11,14-15).

Sav strah može se slijediti
do mjesta
grijeha i tajnog bezakonja
sakrivenog u srcu čovječjem.
On ima snagu u svojoj ruci
da to ukloni.
Ali prezirući bogatstvo Božje milosti,
njegovu … strpljivost i velikodušnost,
on nastavlja svojim zlim putem
dopuštajući u svome vlastitom životu
ono što osuđuje u drugima
postajući sam sebi zakon.
On traži biti Božja povlaštena iznimka
da izbjegne gnjev i nevolju.
Ali Bog nije pristran
i svima sudi jednako
obećavajući slavu, čast i mir
onom tko ostavlja zlo.
Tada će on podići svoje lice bez mrlje,
bit će postojan
i neće se bojati,
jer čovjek se boji
jedino gdje grijeh leži pred vratima.