KAKO UPOZNATI GOSPODNJI UM I VOLJU

"Čuo si, Gospode, čežnju poniženih, učvrstit ćeš im srce, uho svoje prikloniti" (Ps 10,17).

U ovom retku David iznosi jednostavan plan u tri koraka kako da upoznate Gospodnji um i volju za svoj život:

  1. Uputite mu molbu (molite)
  2. Pripremite svoje srce da čujete njegov glas
  3. On će učiniti da znate – Duh Sveti će vam govoriti

Ubrzo će Bog izliti svoju slavnu čašu najveće mjere Duha Svetog kakvu svijet još nije vidio. Veliko osvjedočenje Duha Svetog doći će na vaše bližnje, suradnike i nespašene članove obitelji.

Ljudi će svugdje biti povrijeđeni i ostavljat će svoje mrtve crkve da potraže one koji hodaju s Bogom. Očajnički će tražiti nekoga čije je srce pripremljeno!

Za svoje djelo posljednjeg vremena Bog će upotrijebiti stotine tisuća običnih slugu koji će služiti ljudima oko sebe. Dakle, pitam vas, pripremate li sada svoje srce da se njegovo djelo obavi u vama i kroz vas?

Priznajte danas Bogu: "O, Gospodine, želim da računaš na moj život! Znam da u ovom trenutku živim na samom kruhu – u pustinji očaja. Ali želim živjeti!"

Uronite u njegovu Riječ. Učite ga svakodnevno tražiti. Revolucionarna je sila u pripremanju srca! Kroz tu pripremu vaš će život dobiti smisao i puninu. Promijenit će vam se osjećaji i osobnost i u vama će se osloboditi sila!

Kad Bog vidi da ste spremni, dat će vam velike prilike da radite njegovo djelo. Čak nećete morati napuštati svoju kuću. Bog će dovoditi potrebite ravno pred vaša vrata!

Silan Bog kojemu služimo u ovom trenutku priprema svoj narod za silno djelo.

"Kao junak izlazi Jahve, kao ratnik žar svoj podjaruje. Uz bojni poklik i viku ratnu ide junački na svog neprijatelja" (Iz 42,13).

Pripremite svoje srce da se susretnete s njim! Postanite spreman sluga, opremljen i pripremljen za njegovo veliko izliće posljednjeg dana. U tom konačnom trenutku, njegova će živa slava doći u vas!