"POTPUNO IZVRŠENJE DUŽNOSTI PROPOVIJEDANJA" RADOSNE VIJESTI

Apostol Pavao rekao je svojoj generaciji: "Potpuno sam izvršio dužnost propovijedanja Radosne vijesti o Kristu" (Rim 15,19) te govori da je to "potpuno izvršenje dužnosti propovijedanja" Radosne vijesti više od samih riječi. To je Radosna vijest riječi i djela! "Ne usuđujem se reći nešto od onoga što Krist nije po meni učinio … riječju i djelom" (Rim 15,18).

Pavao je govorio: "Pogani su se obratili Kristu ne samo zbog mojeg propovijedanja, nego zato što su moje riječi bile popraćene čudesnim djelima!"

"… snagom čudesnih znakova, silom Duha Svetoga. Tako sam od Jeruzalema i naokolo do Ilirka potpuno izvršio dužnost propovijedanja Radosne vijesti" (Rim 15,19).

Ako bi Pavao propovijedao i učio bez čudesnih znakova koji su slijedili, njegova poruka ne bi imala svoj puni učinak. To ne bi bila Radosna vijest potpuno ispropovijedana! Korinćanima je rekao: "Dokaze svog apostolstva pružio sam među vama u savršenoj strpljivosti: kako čudesnim znakovima, tako silnim djelima" (2 Kor 12,12).

Pogledajte Pavlove riječi u ovom retku: čudesni znaci, silna djela. Većina se kršćana danas povuče kad čuju te riječi! Zašto? Jer su beskrupulozni učitelji i propovjednici gladni moći ove riječi učinili gadošću! Velika tragedija je to da su te izopačenosti uzrokovale da su mnogi bogobojazni pastori, evanđelisti i laici uzmakli od istine potpunog propovijedanja evanđelja.

Ljubljeni, Bog je još uvijek Bog – i on je silan u vršenju čudesnih znakova! On je još uvijek naš iscjelitelj i on se želi pokazati jakim za one koji se uzdaju u njega! U novozavjetnoj crkvi događala su se velika nadnaravna djela bez ikakvih izopačenosti – bez reklamiranja, razmetljivosti ili nekoga tko bi tvrdio da ima svu silu i vlast. Pavlova služba je primjer.

Dok je u Troadi propovijedao dugačku propovijed, jedan je mladić zaspao sjedeći na prozorskoj dasci i pao je s trećeg kata na zemlju. Biblija kaže da "ga digoše već mrtva" (Dj 20,9-12).

Kad je Pavao sišao k njemu, sve ih je utišao. Zatim se, upravo kao i Ilija, nadvio nad mrtvog mladića i obujmio ga te se život iznenada vratio u njega. Mladić je bio podignut iz mrtvih! Kakvo silno čudo!

Nakon toga, Pavao nije rasposlao ljude da se proširi vijest o tom čudu. Ne, to se uopće nije dogodilo. Svi su se jednostavno vratili na treći kat i sudjelovali u lomljenju kruha te je Pavao nastavio propovijedati. Pismo čak više i ne spominje tog mladića. Zašto? Zato što je crkva očekivala nadnaravna djela! Oni su propovijedali potpuno evanđelje – s čudesnim znacima koji su slijedili!