SILA ČISTA I BESPRIJEKORNA ŽIVOTA

Kad srcem odlučite besprijekorno hodati pred Bogom, živeći na način da ugađate Gospodinu, plašit će vas se i prezirati oni koji su izgubili naklonost i blagoslov Božji. Mlake i kompromitirane kršćane vaš će život potpuno uznemiriti i odbijati.

To vidimo živo ilustriramo u 1 Samuelovoj: "Šaul se poče bojati Davida, jer je Jahve bio s njim, a od Šaula je odstupio … David se vladao mudro na svim svojim putovima i Gospodin je bio s njim. Dakle, kad Šaul vidje da se vlada vrlo mudro, obuze ga strah od njega" (1 Sam 18,12-15).

Davidovo besprijekorno vladanje izazvalo je strah u Šaulovu srcu! Kad god je bio u njegovoj blizini, sjetio se vremena kad je sam uživao naklonost Božju i bio visoko cijenjen od ljudi. Ali neposlušnost, zavist, ponos i samovolja stajali su ga svake mrvice snage kod Boga. A to mu je otelo i svako poštovanje ljudi.

Sad se suočio s mlađim čovjekom – manje iskusnim i vjerojatno slabijih govorničkih sposobnosti – čovjekom koji je isijavao silom i poštenjem svetosti. Bio je čist u srcu i pun Duha Svetoga te ga se zbog toga bojao!

Ne zaboravite, nije to bio neki idolopoklonički pogan koji se bojao Davida. Ne, Šaul je bio čovjek koji je poznavao silu Duha Svetog. Jednom je bio Božjim pomazanik, silan čovjek odabran od Boga!

David je jednostavno živio čistim životom i Bog je izlijevao naklonost na njega! "Ali svemu Izraelu i Judi omilje David, jer ih je on vodio na svim njihovim putovima" (1 Sam 18,16).

Šaul nije volio biti u Davidovoj blizini. Pismo kaže: "Zato ga Šaul ukloni iz svoje blizine" (1 Sam 18,13). Žalosno, ali on predstavlja kompromitiranu crkvu današnjice, one kršćane koji su se kompromitirali i izgubili pomazanje Božje. On je slika vjernika koji je jednom bio pun Duha Svetog, kršten, zapaljen za Boga, ali je lišen svega što je jednom znao o Bogu zbog svoje neposlušnosti, ponosa i požude.

Ništa toliko ne plaši kompromitiranog kršćanina kao svet, besprijekoran života. Što je vaš život više u skladu s voljom Gospodnjom i njegovom svetošću, sve više ćete odbijati otpale vjernike.