NEVJERA ČINI BOGA LAŠCEM!

"Tko ne vjeruje u Boga, pravi ga lašcem, jer ne vjeruje svjedočanstvu koje Bog daje o svom Sinu" (1 Iv 5,10).

Promotrite sve ružne grijeha navedene protiv Izraela u pustinji: mrmljanje, prigovaranje, idolopoklonstvo, nezahvalnost, pobuna, senzualnost. No ništa od toga nije izazvalo Božji gnjev. Njihova je nevjera bila ono što je razljutilo Boga! "Tada reče (Jahve) Mojsiju: 'Dokle će me taj narod prezirati? Dokle mi neće vjerovati unatoč svim znamenjima što sam ih među njima izvodio?'" (Br 14,11).

Bog je rekao Mojsiju: "Ovaj narod čini laž iz svega što sam za njih učinio! Vršio sam čudo za čudom i izbavljao ih iznova i iznova. Hoće li mi ikada vjerovati i počivati u meni?"

Stanite na trenutak i razmislite o svim stvarima koje je Bog učinio za vas: sačuvao vas je, odgovorio je na ovu i onu molitvu. Našao vas je u ovoj i onoj krizi. Izveo vas je iz kušnji; hranio manom s neba; učinio stvari za vas koje nisu ništa manje od čuda.

Trideset osam dugačkih godina Izrael je zaboravljao Riječ Božju i izbacio je njegova čuda iz svojih misli. S obzirom da su tako često padali natrag u mrmljanje i nevjeru, Bog je rekao: "Udarit ću ih pomorom i istrijebiti" (Br 14,12). Rekao je Mojsiju: "Dižem ruke od mog naroda jer nikada neće doći do mjesta pouzdanja u mene!"

Kad je Izrael bio na pobjedonosnoj strani Jordana, Mosije je donio ovoj svečani proglas: "Eto, Jahve, Bog tvoj, stavio je preda te tu zemlju. Ustaj! Zaposjedni je … Ne bojte se … Ne plašite ih se! Jahve, Bog naš, koji ide pred vama, borit će se za vas … Ali, unatoč tome, vi niste imali pouzdanja u Jahvu, Boga svoga … Jahve ču graju vašu i zakle se u svojoj srdžbi: 'Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog naraštaja, neće vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da ću je dati vašim ocima" (Pnz 1,21.29-30.32.34-35).

Bog časti svoju Riječ iznad svog imena. On misli svaku riječ koju kaže i sve one stvari koje je rekao Izraelu iste su stvari koje kaže i nama. Pitam vas, nećemo li se i mi izvrši njegovom gnjevu ako djelujemo u nevjeri?

Čitamo njegovu Riječ i s propovjedaonice slušamo sva njegova obećanja, a onda idemo u svoj kut i drhtimo od straha jer ne vidimo da odmah čini za nas što mislimo da bi trebao. Kad ne dopustimo da njegova riječ usidri našu dušu kad čujemo velika i dragocjena obećanja te se ponašamo kao da smo odbačeni, činimo Boga lašcem!