BOG I VIŠE NEGO ODGOVARA NA MOLITVE!

Jedna od najčešćih fraza u crkvi je da Bog odgovara na molitve. No to je samo pola istine. Čitava istina je da Bog i više nego odgovara na molitve!

Hošea je prorokovao Izraelu: "Otpali ste, ali još ste uvijek narod Božji" (vidi Hoš 14,2). "Uzmite sa sobom riječi i Jahvi se vratite. Recite mu: 'Skini sa nas bezakonje, i dobrohotno primi'" (Hoš 14,3).

Izraelova molitva bila je jednostavna. Tražili su Boga da im oduzme grijeh i dobrohotno ih primi: "Gospodine, budi nam milostiv! Očisti nas i primi natrag u svoju milost." Bog ih nije samo očistio i milostivo primio natrag, nego im je dodao i blagoslove kakve nisu mogli ni zamisliti!

"Iscijelit ću ih od njihova otpada, od svega ću ih srca ljubiti; jer gnjev se moj odvratio od njih. Bit ću kao rosa Izraelu; kao ljiljan on će cvasti, pustit će korijen poput jablana, nadaleko pružat će izdanke. Ljepota će mu biti kao u masline, miris poput libanonskog. Opet će u mojoj sjeni boraviti, uzgajat će svoju pšenicu, vinograde gajit što će steći ime vina helbonskog" (Hoš 14,5-8).

Rosa nebeska (Hoš 14,6) jest nazočnost Gospodnja. Do toga trernutka svugdje je bila suša i sve je umiralo jer im je naklonost Božja bila oduzeta. Ali sad, zbog istinskog pokajanja i iskrene molitve, Bog je rekao da će učiniti da izbija život na svim stranama. Izrael nije trebao primiti samo oproštenje, nego je trebao biti i oživljen; dobro se ukorijeniti, raširiti i napredovati.

Sve što su tražili bili su milost, oproštenje i prihvaćanje. Umjesto toga, Bog je otvorio prozore neba i izlio na njih blagoslove kojih se nisu usudili ni nadati. Bog je i više nego odgovorio na njihovu molitvu!

Isto je učinio i za vas! Kad ste se pokajali, sve što ste tražili Boga bilo je čisto srce, oproštenje i mir. Ali pogledajte kako vam je i više nego odgovorio: dao vam je gladno srce – žeđ za više Isusa! Dao vam je oči da vidite i uši da čujete! Zaštitio vas je od bijesna đavla i preplavio vam dušu nadom, radošću i srećom!

Tražili ste samo da budete spašeni i očišćeni, ali vam je Bog izlio blagoslov na blagoslov. On vam je i više nego odgovorio!