JAKOVLJEVA BORBA BILA JE S GOSPODINOM

Jedna od najvećih lekcija koju možemo naučiti jest da naša borba nikada nije s ljudima; nikada sa suradnicima, susjedima ili našim nespašenim bližnjima – nego s Bogom!

Ako srediste stvari s Bogom, sve drugo će sjesti na mjesto. Kad ste ispravni pred njim – poškropljeni Kristovom krvi, bez grijeha u svom životu, pobjedonosni u molitvi – tada svi demoni u paklu ne mogu promijeniti što Bog želi učiniti! On želi da imate tu vrstu svete snage.

Hošea je rekao: "S Izraelom (svojim narodom) ima Jahve parbu" (Hoš 12,3). Što je ta parba koju Bog ima sa svojom crkvom? To je duhovna lijenost! Mi želimo čuda, blagoslove, izbavljenja, ali potpuno besplatno, bez ikakva truda!

Tko od Božjeg naroda danas moli čitavu noć boreći se, plačući, vapeći Bogu? Tko toliko želi svetost, čistoću i sličnost s Kristom da je voljan zatvoriti se nasamo s Bogom dok ne dođe do proboja? Tko je tako prožet ugađanjem Bogu da očajnički želi biti izbavljen od svih navika i svake požude – te vapi i bori se s Bogom dok Bog ne raskine sve lance?

Hošea je rekao Izraelu: "Sve što želite je napredak i sigurnost! Ne želite zauzeti stav. Ne želite živjeti da ugađate Jahvi, nego samo sebi!"

Jakov je bio borac od dana svog rođenja. Nadvladao je "svojom vlastitom snagom" (vidi Post 32,29), a tako moramo i vi i ja! Mi imamo njegovu snagu, ali je ne koristimo! "… ojačani svakovrsnom snagom kako to odgovara moći njegova božanstva, osposobite se za savršenu postojanost i strpljivost da veselo zahvaljujete …" (Kol 1,11).

"Neka vam dadne, prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u nutarnjega čovjeka" (Ef 3,16).

Crkva Isusa Krista nikada neće vidjeti što Bog ima za svoje tijelo dok nas on ne vidi da ga uistinu tražimo! "Mnogo može molitva pravednika ako je žarka" (Jak 5,16).

Bog želi da ga se držite jer vas ljubi! On govori: "Evo, to je tu. Ako želiš, dođi i uzmi!" On od vas želi načiniti snažnog vojnika, podobnog za njegovu vojsku!