ON ĆE OTVORITI PROZORE NEBA

Novi zavjet pun je obećanja koja pokazuju da Bog voli i više nego odgovoriti na molitve svoga naroda!

Jedno od mojih najomiljenijih obećanja je u Efežanima 3,20. Svi ga dobro znamo, međutim, malo od nas živi kao da to vjeruje. "(On) koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti …"

Bog je moguć odgovori na naše molitve, ali on za nas želi učiniti neograničeno više od onoga što uopće možemo zamisliti! On nam želi odgovoriti ne prema našim malim zahtjevima, nego prema svome bogatstvu i snazi.

Biblija nam govori da je on sklon odgovoriti nam s obiljem: "Dajte, pa će vam se davati: dobra, zbijena, stresena i preobilna mjera" (Lk 6,38).

"Kako stoji pisano: 'Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.' A nama je to Bog objavio po Duhu" (1 Kor 2,9-10).

"Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi" (2 Pt 1,4).

"(Uzdajte se) … u Boga, koji nam sve obilno daje na uživanje" (1 Tim 6,17).

Bog nas zapravo vruće moli da ga tražimo velike stvari!

Mi volimo nazivati Gospodina "našim kraljem", no molimo li velike molitve dostojne veličine našeg kralja? Kralj je obvezan brinuti se za svoje podanike i njegov mu narod iskazuje čast ako ga mnogo traži te vjeruje da ima sve što mu je potrebno i da će mu dati obilno. Ljubljeni, ne možete Boga zvati kraljem i onda ga optuživati da pušta jednog od svojih podanika da živi u potrebi!

Posramljujete li Boga svojim jadnim zahtjevima? "'Tada me iskušajte', govori Jahve nad Vojskama, 'neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov'" (Mal 3,10) – da nećete imati ni dovoljno mjesta da ga primite.