SVETOST

Kad govorim o potpunom pouzdanju u Krista, ne mislim samo na njegovu spasonosnu silu, nego i na njegovu silu očuvanja. Moramo vjerovati njegovu Duhu da će nas sačuvati i učiniti sličnim Isusu.

Sjetite se svoga svjedočanstva. Jednom ste bili otuđeni, odrezani od Boga zlim djelima. Kakvo ste dobro djelo učinili da biste ispravili stvari s njim? Nikakvo! Nitko nikada nije bio u stanju spasiti sama sebe.

Isto tako, nitko nikada nije bio u stanju učiniti samoga sebe svetim ili sačuvati. Svakodnevno smo dovođeni u Kristovu svetost po vjeri, uzdajući se u ono što Riječ Božja kaže: "Ako ste u Kristu, sveti ste kao što je i on svet."

"I vas, koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjem i zlim djelima, sada Bog izmiri u Kristovu smrtnom tijelu, smrću, da vas izvede preda se svete, neporočne i besprijekorne, ako doista ustrajete u vjeri" (Kol 1,21-23).

Pogledajte izraz "ako doista ustrajete u vjeri"! Isus govori: "Nastavite se pouzdavati u mene živeći po vjeri. Ja ću vas izvesti pred Oca kao čiste, neporočne, besprijekorne i svete.

Ljubljeni, sve to je djelo posvećenja Duha Svetog. Dok vas Duh osnažuje da usmrtite djela tijela, vodi vas svojim osvjedočenjem i svojom utjehom.

Samo je jedna svetost: Kristova! Zbog toga, nijedan vjernik nije svetiji od vas. Ne postoje stupnjevi svetosti, samo stupnjevi zrelosti u Kristu! Možete biti nov Kršćanin i apsolutno svet u Isusu. Dakle, ludo je mjeriti se s nekim drugim koga zamišljate kao svetog. Svi mi mjereni smo jednim mjerilom: svetošću Kristovom. A ako smo u njemu, njegova svetost naša je u jednakoj mjeri.

Više nikada ne morate gledati u drugog kršćanina i reći: "O, htio bih biti svet kao što je on!" Možda nemate disciplinu tog čovjeka ili njegov molitveni život; možda se češće borite i činite više pogrešaka od njega, no Otac ne prihvaća njega više od vas. Ne smijete se uspoređivati ni s kim, jer nitko nije ljubljeniji u Očevim očima od vas!

Dragi sveti, izujte svoju obuću! Odbacite svako pouzdanje u svoje tijelo. Ovo je tlo na kojem trebate živjeti: "Polažem pravo na svetost koja je u Kristu Isusu. Ja sam dio njegova tijela i moj me Otac vidi kao svetog jer prebivam u njemu."