SADAŠNJE LUDILO

Šokiran sam sadašnjim ludilom svijeta. Vođe vladâ pod sljepoćom su jer je Bog tako dosudio. Ne možete objasniti sljepoću tolikih političara i vođa. Tapkaju u mjestu i ponašaju se poput slijepca koji vodi slijepca.

Čini se kao da je svaka ograda srušena te je moralno ludilo otvrdnulo mnoge.

Dok gledam sve to ludilo, još se više radujem što je Krist Isus oživio one od nas koji su bili mrtvi u prijestupima i grijesima. Radujem se da su oni koji su jednom hodali prema Eonu ovoga svijeta, koji su bili pod duhom gospodara zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među djecom nepokornosti – koji su jednom ispunjavali sve želje svoga tijela i uma i čak bili mrtvi u svojim grijesima, sad podignuti iz mrtvih, oživljeni Duhom i postavljeni na nebesima u Kristu Isusu.

Danas dok se žalostite nad nazočnim ludilom, slavite Boga što ste spašeni iz svega toga.

Neka bude proslavljen Bog!